Đề tài Đánh giá việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Phân xưởng Chế bản thuộc Nhà máy in Quân đội I

MỤC LỤCTrang LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI I 41. Giới thiệu Nhà máy 42. Lịch sử hình thành và phát triển 43. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Nhà máy 64. Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh chủ yếu của Nhà máy 11CHƯƠNG II. THỰC TẾ TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2000 TẠI PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN CỦA NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI I 132.1. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng 132.1.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm 132.1.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 132.1.3. Đặc điểm cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh. 162.1.4 Đặc điểm về số lượng, chất lượng lao động 172.2. Nội dung xây dựng hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2000 tại Nhà máy in Quân đội I 192.2.1 Chính sách chất lượng: 192.2.2 Mục tiêu chất lượng 202.2.3. Trách nhiệm lãnh đạo 202.2.4. Hệ thống tài liệu 212.3. Thực tế áp dụng tiêu chuẩn chất lượng iso 9001:2000 tại phân xưởng Chế bản 1 tại Nhà máy In Quân Đội I 222.3.1. Vị trí, vai trò của phân xưởng Chế bản 1 trong Nhà máy. 222.3.2. Thực tế áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Phân xưởng chế bản 232.3.2.1. Quy trình đánh giá nội bộ(QT 05) 232.3.2.2. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp(QT 06) 242.3.2.3. Quy trình đào tạo(QT 04) 262.3.2.4. Quy trình hướng dẫn công việc Phân xưởng Chế bản (HD06/01) 274. Nội dung 294A. Hướng dẫn công việc sắp chữ vi tính 294A.1. Lưu đồ sắp chữ vi tính 294A.2. Giải thích Lưu đồ Sắp chữ vi tính 314B. Hướng dẫn công việc Tách màu ghi phim điện tử 334B.1. Lưu đồ Tách màu ghi phim điện tử 334C. Hướng dẫn công việc Bình bản in offset 374C.1. Lưu đồ Bình bản in offset 374C.2. Giải thích Lưu đồ Bình bản in offset 384D. Hướng dẫn công việc Phơi bản in offset 394D.1. Lưu đồ Phơi bản in offset 394D.2. Giải thích Lưu đồ Phơi bản in offset 405. Phụ lục/Biểu mẫu 416. Theo dõi sửa đổi 41CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ISO 9001:2000 TẠI PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI I 423.1. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng 423.2. Đánh giá nội bộ 44

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI I 4

1. Giới thiệu Nhà máy 4

2. Lịch sử hình thành và phát triển 4

3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Nhà máy 6

4. Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh chủ yếu của Nhà máy 11

CHƯƠNG II. THỰC TẾ TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2000 TẠI PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN CỦA NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI I 13

2.1. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng 13

2.1.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm 13

2.1.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 13

2.1.3. Đặc điểm cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh. 16

2.1.4 Đặc điểm về số lượng, chất lượng lao động 17

2.2. Nội dung xây dựng hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2000 tại Nhà máy in Quân đội I 19

2.2.1 Chính sách chất lượng: 19

2.2.2 Mục tiêu chất lượng 20

2.2.3. Trách nhiệm lãnh đạo 20

2.2.4. Hệ thống tài liệu 21

2.3. Thực tế áp dụng tiêu chuẩn chất lượng iso 9001:2000 tại phân xưởng Chế bản 1 tại Nhà máy In Quân Đội I 22

2.3.1. Vị trí, vai trò của phân xưởng Chế bản 1 trong Nhà máy. 22

2.3.2. Thực tế áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Phân xưởng chế bản 23

2.3.2.1. Quy trình đánh giá nội bộ(QT 05) 23

2.3.2.2. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp(QT 06) 24

2.3.2.3. Quy trình đào tạo(QT 04) 26

2.3.2.4. Quy trình hướng dẫn công việc Phân xưởng Chế bản (HD06/01) 27

4. Nội dung 29

4A. Hướng dẫn công việc sắp chữ vi tính 29

4A.1. Lưu đồ sắp chữ vi tính 29

4A.2. Giải thích Lưu đồ Sắp chữ vi tính 31

4B. Hướng dẫn công việc Tách màu ghi phim điện tử 33

4B.1. Lưu đồ Tách màu ghi phim điện tử 33

4C. Hướng dẫn công việc Bình bản in offset 37

4C.1. Lưu đồ Bình bản in offset 37

4C.2. Giải thích Lưu đồ Bình bản in offset 38

4D. Hướng dẫn công việc Phơi bản in offset 39

4D.1. Lưu đồ Phơi bản in offset 39

4D.2. Giải thích Lưu đồ Phơi bản in offset 40

5. Phụ lục/Biểu mẫu 41

6. Theo dõi sửa đổi 41

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ISO 9001:2000

TẠI PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI I 42

3.1. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng 42

3.2. Đánh giá nội bộ 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY