Đề tài Đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty HiPT

MỤC LỤCTrangLời nói đầu 3 Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần Hỗ trợ phát triển tin học HIPT 41. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty HiPT 42. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 5 Phần II: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty HIPT 121. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 122. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung ở Công ty HiPT 153. Nội dung tổ chức các phần hành kế toán của Công ty HiPT 20 Phần III: Đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty hipt 531. Ưu điểm 532. Nhược điểm 543. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty HiPT 57 Kết luận 61

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 3

Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần Hỗ trợ phát triển tin học HIPT 4

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty HiPT 4

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 5

Phần II: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty HIPT 12

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 12

2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung ở Công ty HiPT 15

3. Nội dung tổ chức các phần hành kế toán của Công ty HiPT 20

Phần III: Đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty hipt 53

1. Ưu điểm 53

2. Nhược điểm 54

3. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty HiPT 57

Kết luận 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY