Đề tài Đánh giá thực trạng kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Hân

MỞ ĐẦU 1

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG HÂN. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển. 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 4

2.1. Chức năng. 4

2.2. Nhiệm vụ. 4

3. Bộ máy quản lý. 5

3.1. Ban giám đốc 6

3.2. Các bộ phận kinh doanh: 6

3.3. Phòng tổ chức hành chính 7

3.4 Phòng tài chính kế toán 9

4. Các lĩnh vực hoạt động của công ty. 10

II. THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG HÂN. 11

1. Môi trường và thị trường kinh doanh của công ty. 11

1.1. Môi trường kinh doanh của công ty. 11

1.2. Thị trường kinh doanh của công ty. 11

1.2.1. Thị trường nguồn hàng. 11

1.2.2. Thị trường nhập khẩu và xuất khẩu chính. 12

2. Danh mục các sản phẩm kinh doanh của công ty 14

3. Đặc điểm kinh doanh của công ty. 15

3.1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty. 15

3.1.1. Hàng sơn mài mỹ nghệ 15

3.1.2. Hàng thêu tay như: túi xách, khăn quàng. 15

3.1.3 Hàng quần áo có chất liệu từ tơ tằm 15

3.2. Đặc điểm về lao động. 15

3.3 Đặc điểm về marketing: 16

3.3.1.Marketing về sản phẩm: 16

3.3.2. Xúc tiến quảng cáo: 17

3.3.3. Định giá: 17

3.3.4. Định vị tìm kiếm thị trường: 18

4. Kết quả kinh doanh của công ty. 20

5. Phân tích tài chính thực trạng kinh doanh của công ty. 21

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG HÂN. 25

1. Những mặt mạnh của công ty. 25

2. Những hạn chế của Công ty 25

3. Định hướng phát triển 26

3.1 Về kinh doanh: 26

3.2 Về công tác quản lý: 26

3.3 Về công tác thị trường: 26

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY