Đề tài Đánh giá quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và các giải pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2I. MỤC TIÊU CỦA TIỂU LUẬN 2II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3PHẦN NỘI DUNG 4I TỔNG QUAN VỀ CỔ PHẦN HÓA 4I.1 Lý luận về cổ phần hóa và công ty cổ phần 4I.1.1 Quan niệm về cổ phần hóa 4I.1.2 Quan niệm về công ty cổ phần 4I.1.3 Mục tiêu và đối tượng của cổ phần hóa 5I.2 Sự cần thiết phải cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 6I.2.1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nam 6I.2.2 Vai trò của cổ phần hóa và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa ở Việt Nam 7I.3 Kinh nghiệm cổ phần hóa của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 8I.4 Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa tại Việt Nam 9II THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 9II.1 Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam 9II.1.1 Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996) 9II.1.2 Giai đoạn thí điểm mở rộng (5/1996-6/1998) 10II.1.3 Giai đoạn triển khai từ tháng 7/1998 đến nay 10II.2 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện CPH 12II.2.1 Thuận lợi 12II.2.2 Khó khăn 13II.3 Những thành tựu đạt được từ việc CPH 14II.4 Những hạn chế trong công tác CPH 15III GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA 19III.1 Thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa DNNN hiện nay 19III.2 Giải pháp 20III.2.1 Giải pháp vĩ mô: 20III.2.2 Giải pháp vi mô: 21KẾT LUẬN 22

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

I. MỤC TIÊU CỦA TIỂU LUẬN 2

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

PHẦN NỘI DUNG 4

I TỔNG QUAN VỀ CỔ PHẦN HÓA 4

I.1 Lý luận về cổ phần hóa và công ty cổ phần 4

I.1.1 Quan niệm về cổ phần hóa 4

I.1.2 Quan niệm về công ty cổ phần 4

I.1.3 Mục tiêu và đối tượng của cổ phần hóa 5

I.2 Sự cần thiết phải cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 6

I.2.1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nam 6

I.2.2 Vai trò của cổ phần hóa và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa ở Việt Nam 7

I.3 Kinh nghiệm cổ phần hóa của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 8

I.4 Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa tại Việt Nam 9

II THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 9

II.1 Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam 9

II.1.1 Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996) 9

II.1.2 Giai đoạn thí điểm mở rộng (5/1996-6/1998) 10

II.1.3 Giai đoạn triển khai từ tháng 7/1998 đến nay 10

II.2 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện CPH 12

II.2.1 Thuận lợi 12

II.2.2 Khó khăn 13

II.3 Những thành tựu đạt được từ việc CPH 14

II.4 Những hạn chế trong công tác CPH 15

III GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA 19

III.1 Thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa DNNN hiện nay 19

III.2 Giải pháp 20

III.2.1 Giải pháp vĩ mô: 20

III.2.2 Giải pháp vi mô: 21

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY