Đề tài Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thực hiện nhiệm vụ năm 2008

Lời mở đầu 2

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP 3

I/ Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập 3

1/ Bộ kế hoạch và đầu tư 3

2/Vụ kinh tế công nghiệp 13

II/ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 15

1/ Ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2008. 15

2. Kết quả thực hiện một số chương trình, đề án do bộ giao: 20

3. Công tác xây dựng đơn vị, phối hợp công tác. 20

4. Kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế của đơn vị, của ngành: 21

III/ Chương trình công tác năm 2009 23

1. Mục tiêu chung: 23

2. Mục tiêu cụ thể 24

3. Một số giải pháp, cơ chế chính sách để hoàn thành nhiệm vụ năm 2009. 24

4. Các đề án, báo cáo: 26

IV/ Đề tài nghiên cứu và lý do chọn đề tài 27

1. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế công nghiệp 27

2. Chuỗi giá trị của ngành dệt may . 27

3.Đầu ra cho ngành dệt may năm 2009-2010 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY