Đề tài Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2008 của Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU . 2

I: Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập . .3

1.Bộ Công Thương . 3

2.Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Chính Sách Công Nghiệp . .11

3.Phòng nghiên cứu phát triển Công Nghiệp .12

II: Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2008 của Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp

1/Thành tựu , kết quả đạt được 14

1.1.Công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược , quy hoạch và chính sách phát triển công nghiệp .14

1.2. Các hoạt động phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp .15

1.3.Hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ 16

1.4.Hoạt động thông tin , hội trợ triển lãm và xúc tiến thương mại .17

1.5.Hoạt động tư vấn đầu tư và chuyển giao khoa học công nghệ .17

1.6.Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế .18

1.7. Công tác quản lý cán bộ , đào tạo nâng cao năng lực .18

1.8.Công tác hành chính quản trị và tài chính kế toán .19

1.9.Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV và các hoạt động xã hội khác.

2/ Những khó khăn và tồn tại .22

III. Phương hướng , nhiệm vụ hoạt động của Viện năm 2009

1. Công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển công nghiệp .24

2. Các hoạt động phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghiệp .24

3. Hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ .24

4. Hoạt động thông tin, hội chợ triển lãm và xúc tiến thương mại .25

5. Hoạt động tư vấn đầu tư và chuyển giao khoa học công nghệ 25

6. Về kiện toàn .25

7. Hoạt động hợp tác quốc tế 25

8. Công tác quản lý cán bộ. đào tạo nâng cao năng lực .26

9. Công tác hành chính quản trị 26

10. Hoạt động văn hoá xã hội, chăm lo đời sống cho CBNV 27

IV . Đề tài và lý do chọn đề tài .28-33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY