Đề tài đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tây Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 2

1.1: Quá trình hình thành và phát triển. 2

1.2: Cơ cấu tổ chức. 3

1.3: Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của các phòng như sau : 4

PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG NGHIỆP VỤ ĐÃ THỰC TẬP TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 6

2.1: Tìm hiểu và phân tích thực trạng huy động vốn của Chi nhánh. 6

2.2: Sử dụng vốn 9

2.2.1: Dư nợ theo thời hạn vay. 9

2.2.2: Dư nợ theo thành phần kinh tế. 9

2.2.3: Phát hành công cụ nợ. 10

2.3: Hoạt động khác 11

2.3.1: Công tác thu chi tiền mặt và an toàn kho quỹ. 11

2.3.2: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 11

2.3.3: Hoạt động thanh toán. 12

2.3.4: Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 12

2.4: Cân đối giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn. 12

2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh 13

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 14

3.1: Những kết quả đạt được. 14

3.2: Những hạn chế vướng mắc còn tồn tại. 15

3.3: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 16

KẾT LUẬN 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY