Đề tài Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịa diểm phân bố của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Địa điểm phân bố của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố , chủ yếu chia vào năm nhóm sau:

- Nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm khu đất .

- Nhóm nhân tố liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật .

- Nhóm nhân tố liên quan đến thị trường .

- Nhóm nhâ tố liên quan đến lực lượng lao động.

- Nhóm nhân tố về quan hệ đô thị .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY