Đề tài Đặc điểm về hình thức của mô thức thông tin trên chuyên san Hồ sơ Sự kiện

Mục lục

Trang

Chương I: Cơ sở và thực tiễn của việc nghiên cứu mô thức thông tin trên chuyên san Hồ sơ Sự kiện 1

1.1 Những khái niệm: 1.1.1 Chuyên san là gì? 1

1.1.2 Đặc điểm thông tin của tạp chí và tác động của nó với công chúng 4

1.1.2.1 Thông tin là gì? 4

1.1.2.2 Đặc điểm thông tin của tạp chí: 5

1.1.2.3. Công chúng báo chí là gì? 7

1.1.2.4. Tác động của thông tin trên tạp chí đối với công chúng: 9

1.1.3 Mô thức thông tin là gì? 12

1.1.3.1 Sự xuất hiện của mô thức trong hoạt động nghiên cứu báo chí, truyền thông 12

1.1.3.2. Xây dựng mô thức thông tin cho hoạt động báo chí xuất phát từ những yếu tố. 13

1.1.3.3 Nghiên cứu mô thức thông tin trên các bình diện 15

1.1.4. Ý nghĩa của nghiên cứu mô thức thông tin trong hoạt động báo chí 29

1.2 Sự hình thành và phát triển của chuyên san Hồ sơ Sự kiện 30

1.2.1 Tôn chỉ, mục đích của chuyên san Hồ sơ Sự kiện 30

1.2.2 Tổng quan về chuyên san Hồ sơ Sự kiện khi ra đời đến nay 32

Chương 2: Đặc điểm về nội dung của mô thức thông tin chuyên san Hồ sơ Sự kiện 36

2.1 Chủ đề định hướng thông tin cho từng số 36

2.1.1 Đưa thông tin theo chủ đề là gì? 36

2.1.2 Tiêu chí để chọn lựa chủ đề của chuyên san Hồ sơ Sự kiện: 37

2.1.3 Tác dụng của việc đưa thông tin theo chủ đề 40

2.2 Tổ chức thông tin theo các loại mục 41

2.2.1 Các loại mục 42

2.2.2 Nội dung thông tin trên các loại mục 42

2.2.3. Cơ cấu bài trên các chuyên mục 47

2.2.4 Mô hình nội dung thông tin của chuyên san Hồ sơ Sự kiện 49

2.3 Phương pháp sử dụng thông tin: 50

2.3.1 Đăng tải các định nghĩa xung quanh chủ đề 51

2.3.2 Đăng tải lịch sử vấn đề, hoặc lịch sử các vấn đề có liên quan đến chủ đề lựa chọn 52

2.3.3 Thông tin bằng các con số: 52

2.3.3 Thông tin bằng các con số: 53

2.3.5 Đăng tải các vấn đề liên quan đến chủ đề từ quốc tế đến trong nước 57

Chương 3: Đặc điểm về hình thức của mô thức thông tin trên chuyên san Hồ sơ Sự kiên 59

3.1 Thể loại 59

3.2 Trình bày: 62

3.2.1 Mô hình thiết kế, trình bày của chuyên san Hồ sơ Sự kiện 62

3.2.2 ảnh: 67

3.2.3 Một số nét đặc biệt trong việc trình bày chuyên san: 68

3.3 Hình thức chuyên san Hồ sơ Sự kiện 69

3.3.1 Tên chuyên san và khổ giấy 69

3.3.2 Lề, bát chữ và cột: 70

3.3.3 Dạng chữ: 70

3.3.4 Đường ranh giới: 71

3.4 Ngôn ngữ, văn phong 71

3.4.1 Tít chính (đầu đề tác phẩm báo chí) 71

3.4.2 Sapo (tít phụ) 79

3.4.3 Box 88

Kết luận 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY