Đề tài Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thép An Khánh

Công ty đã xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là từng loại sản phẩm. Việc xác định này giúp cho Công ty đánh giá chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của từng loại sản phẩm, từ đó có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu mặt hàng cho phù hợp với thị trường tiêu thụ.

Mặc dù nghiệp vụ kế toán của Công ty hàng tháng tương đối nhiều nhưng Công ty vẫn chọn kỳ tính giá thành là từng tháng, nhờ vậy kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ Báo cáo, sẽ cung cấp giá thành thực tế kịp thời để làm căn cứ ghi chép giá vốn, tính toán các chỉ tiêu trong kỳ.

Nhìn chung Công ty TNHH Thép An Khánh đã thực sự quan tâm đến công tác kế toán tài chính và hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán được tổ chức quản lý theo quy định của Nhà nước có tổ chức phân loại, luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý, được ghi chép phản ánh kịp thời đúng chế độ phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và điều kiện thực tế tại Công ty mình.

Tuy công tác kế toán của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của quản lý, đảm bảo được chức năng giám đốc nhưng vẫn còn một số hạn chế sau:

Sản phẩm hỏng trong sản xuất là điều tất yếu không thể tránh khỏi, nhưng việc Công ty không quy định rõ ràng số lượng sản phẩm hỏng trong định mức và ngoài định mức sẽ làm kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng.

Việc hạch toán công nợ Công ty chưa có quy định rõ ràng về thời hạn, cũng như đảm bảo cần thiết để chứng minh khách hàng sẽ thanh toán đúng hạn. Điều này dẫn đến tình trạng Công ty có thể sẽ bị chiếm dụng vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY