Đề tài Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng

Kế toán là khoa học nghệ thuật quan sát, ghi chép phân loại tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp và trình bày kết quả của chúng nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định kinh tế, chính trị, xã hội đồng thời nó đánh giá hiệu quả của tổ chức. Qua thực tế cho thấy, hệ thống kế toán mới rá đời đòi hỏi về thông tin của yêu cầu quản lý của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Có thể khẳng định hệ thống kế toán đã được thực sự đã đi vào cuộc sống và được cuộc sống chấp nhận. Nó ra đời và được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho mọi đối tượng sử dụng nó. Hệ thống kế toán mới được ra đời giúp cho các đơn vị đối tượng sử dụng nó hệ thống kế toán mới được ra đời giúp cho các đơn vị kinh tế hoạch toán, quản lý tài sản tốt hơn, đặc biệt là trong việc quản lý TSCĐ.

Tổng công ty CPXD số1 Sông Hồng là một loại hình doanh nghiệp nhà nước đã trải qua gần 35 năm hoạt động không ngừng phấn đấu đến Tổng công ty đã có những quy mô khá đồ sộ chiếm gần 1000 người, là một tổng công ty phát đạt hàng năm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đồng thời tích luỹ cho doanh nghiệp mình một số vốn đáng kể. Có được thành công như vậy Tổng công ty phát huy được những ưu điểm trong công tác quản lý hoạch toán tài sản nói chung và trong tài sản cố định nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY