Đề tài Công ty Bánh kẹo Hải Châu với lộ trình thực hiện AFTA

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I: Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty bánh kẹo Hải Châu

2

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2

1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2

1.1.Giai đoạn 1 (1965-1975) 2

1.2. Giai đoạn 2 (1975-1986) 3

1.3.Giai đoạn 3 (1986 đến nay) 3

2. Nguồn nhân lực 5

3.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Hải Châu. 6

3.1. Cơ cấu tổ chức. 6

3.2.Quy trình sản xuất tổng quát một số sản phẩm chính 9

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Châu. 10

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chính của Công ty . 10

2. Kết quả sản xuất kinh doanh ở Công ty những năm gần đây 12

3. Các chính sách-chiến lược kinh doanh của Công ty Hải Châu 14

3.1. Chiến lược sản phẩm – mặt hàng kinh doanh. 14

3.2. Chính sách phối phân 15

3.2.1. Hệ thống kênh phân phối. 15

3.2.2. Chính sách xây dựng mối quan hệ với khách hàng 18

3.3.Chính sách xúc tiến 20

4.Kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của 21

Phần II : Công ty Bánh kẹo Hải Châu với lộ trình thực hiện AFTA 23

I.Cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp khi thực hiện AFTA 24

1. Những cơ hội trong quá trình hội nhập. 27

2. Thách thức đối với các doanh nghiệp 27

II. Những yếu tố cần quan tâm trên lộ trình hội nhập AFTA. 29

III. Thực tế tại Công ty bánh kẹo Hải Châu. 32

1. Điểm mạnh - Điểm yếu của Công ty bánh kẹo Hải Châu 32

1.1. Điểm mạnh 32

1.2. Điểm yếu 33

2. Một số đề suất với Công ty. 34

2.1. Tăng cường nghiên cứu Marketing . 34

2.2. Cải tiến, hoàn thiện và đa dạng hoá sản phẩm. 35

2.3. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 36

2.4 Một số ý kiến khác. 37

Kết luận: 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY