Đề tài Công tác quản lý hoạt động đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đoàn Minh Giang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN MINH GIANG 3

I, GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG. 3

1, Quá trình hình thành và phát triển. 3

2, Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty. 5

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: 5

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và nhân viên công ty. 5

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2002 – 2006. 7

3.1, Tình hình hoạt động SXKD của công ty giai đoạn 2002 – 2006. 7

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2002 – 2006. 8

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG. 10

1. Vốn, nguồn vốn đầu tư tại công ty. 10

2. Các dự án mà công ty đã tiếp nhận 13

III. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 14

1. Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang 15

2. Quản lý giai đoạn thực hiện đầu tư 24

3. Quản lý giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 41

4. Đánh giá kết quả quản lý đầu tư tại công ty. 53

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 56

I. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY. 56

II. NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY ĐOÀN MINH GIANG 58

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY