Đề tài Công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

(Bản scan)Mục lụcPhần 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải1. Khái quát chung về công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh3. Ngành nghề kinh doanh4. Chiến lược phát triển5. Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh6. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh7. Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải8. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của chi nhánhPhần 2: Cơ sở lý luận về kế toán các khoản phải thu phải trả1. Những vấn đề chung về nghiệp vụ kế toán thanh toán2. Phương pháp hạch toán các khoản phải thu3. Kế toán các khoản phải trảPhần 3: Thực trạng công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải1. Nguyên tắc và nhiệm vụ hạch toán của các nghiệp vụ thanh toán2. Tổ chức công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánhPhần 4: Nhận xét, kiến nghị về công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hảiPhần 5: Kết luận

(Bản scan)

Mục lục

Phần 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

1. Khái quát chung về công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

3. Ngành nghề kinh doanh

4. Chiến lược phát triển

5. Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

6. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

7. Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

8. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của chi nhánh

Phần 2: Cơ sở lý luận về kế toán các khoản phải thu phải trả

1. Những vấn đề chung về nghiệp vụ kế toán thanh toán

2. Phương pháp hạch toán các khoản phải thu

3. Kế toán các khoản phải trả

Phần 3: Thực trạng công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

1. Nguyên tắc và nhiệm vụ hạch toán của các nghiệp vụ thanh toán

2. Tổ chức công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánh

Phần 4: Nhận xét, kiến nghị về công tác kế toán phải thu phải trả tại chi nhánh công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

Phần 5: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY