Đề tài Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Long Thịnh

Lời nói đầu 1

Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2

1.1. sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xá định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 2

1.1.1.Vai trò và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 2

1.1.2.Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 3

1.2. Nội dung kế toán bán hàng 3

1.2.1.Các khái niệm liên quan chủ yếu 3

1.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán: 4

1.2.2.1.Kế toán giá vốn hàng xuất bán: 4

1.2.2.2.Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán: 5

1.2.3.Kế toán doanh thu bán hàng: 7

1.2.3.1.Các phương thức bán hàng: 7

1.2.3.2.Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu: 8

1.2.4.Kế toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại: 11

1.24.1.Tài khoản sử dụng: 11

1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng 12

1.3.1.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 12

1.3.1.1.Kế toán chi phí bán hàng: 12

1.3.2.Kế toán xác định kết quả bán hàng: 15

1.3.2.1.Nội dung: 15

1.3.2.2.Các tài khoản sử dụng: 15

1.3.2.3.Kế toán xác định kết quả bán hàng theo sơ đồ sau: 15

1.4-CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ 16

1.4.1 Hình thức kế tóan nhật ký chung: 16

1.4.2 Hình thức kế tóan chứng từ ghi sổ: 18

1.4.3 hình thức kế toán nhật ký - chứng từ: 23

1.4.4 Hình thức kế toán nhật ký – sổ cái: 26

1.4.5 -Hình thức kế toán máy 29

Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Long Thịnh 32

2.1. Đặc điểm chung của công ty Long thịnh 32

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Long Thịnh : 32

2.1.2. Quá trình phát triển 33

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33

2.1.2.1.Lĩnh vực hoạt động của công ty 34

2.1.2.2.Thị trường kinh doanh 34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Long Thịnh: 36

2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 39

2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán: 39

2.1.4.2.Hình thức tổ chức sổ kế toán 41

2.2. Thực trạng về công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Long Thịnh 42

2.2.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng ở công ty: 42

2.2.1.1.Đặc điểm sản phẩm: 42

2.2.1.2. Các phương thức bán hàng: 43

2.2.1.3.Phương thức thanh toán: 43

2.2.2.Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty Long Thịnh: 44

2.2.2.1.Kế toán giá vốn hàng bán: 44

2.2.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng Long Thịnh 44

2.2.2.3.Kế toán xác định kết quả bán hàng: 54

Chương 3: Một số đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh Thương mại Long Thịnh 64

3.1 Nhận xét chung 64

3.1.1.Ưu điểm: 64

3.1.2.Nhược điểm: 65

3.2.một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán BÁN HÀNG và xác định kết quả tại công ty Long thịnh: 66

3.2.1.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường: 66

3.2.3.Hoàn thiện chính sách sản phẩm: 66

3.2.4.Hoàn thiện chính sách giá: 66

3.2.5.Tổ chức tốt dịch vụ sau bán hàng: 67

Kết luận 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY