Đề tài Công nghệ wimax và khả năng triển khai trong thực tế

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC HÌNH VẼDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTLỜI NÓI ĐẦUChương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 11.1. Giới thiệu chương 11.2. Khái niệm 11.3. Đặc điểm 11.4. Mô hình ứng dụng WiMAX 31.5. Các băng tần của Wimax. 51.5.1. Các băng tần WiMAX trên thế giới 51.5.2. Các băng tần ở Việt nam có khả năng dành cho WiMAX 61.6. Các chuẩn của Wimax 71.6.1. Chuẩn IEEE 802.16 – 2001 71.6.2. Chuẩn IEEE 802.16a 71.6.3. Chuẩn IEEE 802.16 – 2004. 81.6.4. Chuẩn IEEE 802.16e 81.7. Truyền sóng 81.7.1. Công nghệ OFDM 91.7.2. Công nghệ OFDMA 101.7.3. Điều chế thích nghi 111.7.4. Điều khiển công suất 111.7.5. Công nghệ sửa lỗi 111.7.6. Các công nghệ vô tuyến tiên tiến 121.8. Tình hình triển khai WiMAX 131.8.1 Tình hình triển khai WiMAX trên thế giới 131.8.2. Tình hình triển khai thử nghiệm WiMAX tại Việt Nam 131.9. Kết luận chương 13Chương 2: CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ KIẾN TRÚC MẠNG TRUY CẬP WIMAX 142.1. Giới thiệu chương 142.2. Các mô hình ứng dụng 142.2.1. Mô hình ứng dụng cố định (Fixed WiMAX) 152.2.2. Mô hình ứng dụng WiMAX di động 152.3. Mô hình hệ thống WiMAX 152.4. Các ứng dụng 152.5. Mô hình tham chiếu 162.6. Lớp MAC 162.6.1. Lớp con hội tụ MAC 162.6.2. Lớp con phần chung MAC 172.6.3. Lớp con bảo mật 202.7 Lớp vật lý 202.7.1 Đặc tả WirelessMAN-SC PHY 202.7.2 Đặc tả PHY WirelessMAN-Sca 212.7.3 Đặc tả PHY WirelessMAN-OFDM 212.7.4 Đặc tả PHY WirelessMAN- OFDMA. 252.7.5 Lớp con hội tụ truyền dẫn TC 272.8 Kết luận chương 28Chương 3: SO SÁNH WIMAX VỚI MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHÁC VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT 293.1. Giới thiệu chương 293.2. Tổng quan về các chuẩn truy nhập vô tuyến băng rộng 293.3. So sánh WiMAX cố định và LMDS, MMDS 303.4. So sánh WiMAX với WiFi.323.5 So sánh WiMAX di động với 3G 333.6 So sánh WiMAX di động với WiBro 353.7 Giải pháp của các nhà sản xuất 363.7.1 Giải pháp của Intel 363.7.2 Giải pháp sản phẩm của Motorola cho ISP 373.7.3 Giải pháp sản phẩm của SR-Telecom 383.7.4 Giải pháp sản phẩm của Alvarion 403.7.5 Giải pháp Chipset của Fujitsu 413.8 Kết luận chương 43Chương 4: KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG WIMAX TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM 444.1. Giới thiệu chương 444.2. Nhu cầu và hiện trạng các hệ thống truy nhập băng rộng tại Việt Nam 444.2.1 Hiện trạng truy nhập băng rộng tại Việt Nam 44 4.2.2.1 Truy nhập băng rộng qua hệ thống cáp hữu tuyến.45 4.2.2.2. Truy nhập băng rộng qua hệ thống vô tuyến.444.2.2. Nhu cầu truy nhập băng rộng tại Việt Nam.454.3. Các mô hình triển khai công nghệ mạng WiMAX 46 4.3.1. Mạng dùng riêng 464.3.2. Các mạng phục vụ cộng đồng 514.4. Tình hình triển khai WiMAX thử nghiệm tại Việt Nam 534.5. Kết luận chương 58KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀITÀI LIỆU THAM KHẢOLỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 1

1.1. Giới thiệu chương 1

1.2. Khái niệm 1

1.3. Đặc điểm 1

1.4. Mô hình ứng dụng WiMAX 3

1.5. Các băng tần của Wimax. 5

1.5.1. Các băng tần WiMAX trên thế giới 5

1.5.2. Các băng tần ở Việt nam có khả năng dành cho WiMAX 6

1.6. Các chuẩn của Wimax 7

1.6.1. Chuẩn IEEE 802.16 – 2001 7

1.6.2. Chuẩn IEEE 802.16a 7

1.6.3. Chuẩn IEEE 802.16 – 2004. 8

1.6.4. Chuẩn IEEE 802.16e 8

1.7. Truyền sóng 8

1.7.1. Công nghệ OFDM 9

1.7.2. Công nghệ OFDMA 10

1.7.3. Điều chế thích nghi 11

1.7.4. Điều khiển công suất 11

1.7.5. Công nghệ sửa lỗi 11

1.7.6. Các công nghệ vô tuyến tiên tiến 12

1.8. Tình hình triển khai WiMAX 13

1.8.1 Tình hình triển khai WiMAX trên thế giới 13

1.8.2. Tình hình triển khai thử nghiệm WiMAX tại Việt Nam 13

1.9. Kết luận chương 13

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ KIẾN TRÚC MẠNG TRUY CẬP WIMAX 14

2.1. Giới thiệu chương 14

2.2. Các mô hình ứng dụng 14

2.2.1. Mô hình ứng dụng cố định (Fixed WiMAX) 15

2.2.2. Mô hình ứng dụng WiMAX di động 15

2.3. Mô hình hệ thống WiMAX 15

2.4. Các ứng dụng 15

2.5. Mô hình tham chiếu 16

2.6. Lớp MAC 16

2.6.1. Lớp con hội tụ MAC 16

2.6.2. Lớp con phần chung MAC 17

2.6.3. Lớp con bảo mật 20

2.7 Lớp vật lý 20

2.7.1 Đặc tả WirelessMAN-SC PHY 20

2.7.2 Đặc tả PHY WirelessMAN-Sca 21

2.7.3 Đặc tả PHY WirelessMAN-OFDM 21

2.7.4 Đặc tả PHY WirelessMAN- OFDMA. 25

2.7.5 Lớp con hội tụ truyền dẫn TC 27

2.8 Kết luận chương 28

Chương 3: SO SÁNH WIMAX VỚI MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHÁC VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT 29

3.1. Giới thiệu chương 29

3.2. Tổng quan về các chuẩn truy nhập vô tuyến băng rộng 29

3.3. So sánh WiMAX cố định và LMDS, MMDS 30

3.4. So sánh WiMAX với WiFi.32

3.5 So sánh WiMAX di động với 3G 33

3.6 So sánh WiMAX di động với WiBro 35

3.7 Giải pháp của các nhà sản xuất 36

3.7.1 Giải pháp của Intel 36

3.7.2 Giải pháp sản phẩm của Motorola cho ISP 37

3.7.3 Giải pháp sản phẩm của SR-Telecom 38

3.7.4 Giải pháp sản phẩm của Alvarion 40

3.7.5 Giải pháp Chipset của Fujitsu 41

3.8 Kết luận chương 43

Chương 4: KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG WIMAX TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM 44

4.1. Giới thiệu chương 44

4.2. Nhu cầu và hiện trạng các hệ thống truy nhập băng rộng tại Việt Nam 44

4.2.1 Hiện trạng truy nhập băng rộng tại Việt Nam 44

4.2.2.1 Truy nhập băng rộng qua hệ thống cáp hữu tuyến.45

4.2.2.2. Truy nhập băng rộng qua hệ thống vô tuyến.44

4.2.2. Nhu cầu truy nhập băng rộng tại Việt Nam.45

4.3. Các mô hình triển khai công nghệ mạng WiMAX 46

4.3.1. Mạng dùng riêng 46

4.3.2. Các mạng phục vụ cộng đồng 51

4.4. Tình hình triển khai WiMAX thử nghiệm tại Việt Nam 53

4.5. Kết luận chương 58

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI CẢM ƠN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY