Đề tài Công nghệ trích ly collagen và ứng dụng collagen trong lĩnh vực y khoa

MỤC LỤC1. Tổng quan về collagen 42. Các loại collagen và cấu tạo của chúng 63. Thành phần các acid amin có trong collagen 94. Tính chất của collagen 94.1 Tác dụng với nước 94.2 Tác dụng với acid, kiềm 104.3 Các tính chất khác của collagen 114.3.1 Khả năng tạo nhũ tương 114.3.2 Khả năng hòa tan 114.3.3 Sự biến tính 114.3.4 Tính kị nước 124.3.5 Tính chất của dung dịch keo 124.3.6 Tính chất điện ly lưỡng tính 125. Các nguồn nguyên liệu có chứa collagen 126. Quy trình công nghệ của trích ly collagen từ da cá tra 136.1 Phương pháp hóa học 136.2 Phương pháp dùng enzyme 167. Các ứng dụng của collagen 187.1 Trong công nghiệp thực phẩm 187.2 Trong mỹ phẩm 197.3 Trong y học và dược phẩm 198. Thành tựu 218.1 Nghiên cứu trích ly collagen bằng enzyme collagenase kết hợp với acid 218.1.1 Mở đầu 218.1.2 Cách tiến hành 218.1.3 Kết quả 238.1.4 Kết luận 248.2 Nghiên cứu ứng dụng của collagen trong lĩnh vực y khoa: Tổng hợp polymer-collagen hydrogel để làm chất tải thuốc và dùng trong công nghệ mô 258.2.1 Mở đầu 258.2.2 Giới thiệu 258.2.3 Tổng quan 268.2.4 Tổng hợp hydrogel 298.2.5 Kết quả 318.2.6 Bàn luận 428.2.7 Kết luận 47TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC

1. Tổng quan về collagen 4

2. Các loại collagen và cấu tạo của chúng 6

3. Thành phần các acid amin có trong collagen 9

4. Tính chất của collagen 9

4.1 Tác dụng với nước 9

4.2 Tác dụng với acid, kiềm 10

4.3 Các tính chất khác của collagen 11

4.3.1 Khả năng tạo nhũ tương 11

4.3.2 Khả năng hòa tan 11

4.3.3 Sự biến tính 11

4.3.4 Tính kị nước 12

4.3.5 Tính chất của dung dịch keo 12

4.3.6 Tính chất điện ly lưỡng tính 12

5. Các nguồn nguyên liệu có chứa collagen 12

6. Quy trình công nghệ của trích ly collagen từ da cá tra 13

6.1 Phương pháp hóa học 13

6.2 Phương pháp dùng enzyme 16

7. Các ứng dụng của collagen 18

7.1 Trong công nghiệp thực phẩm 18

7.2 Trong mỹ phẩm 19

7.3 Trong y học và dược phẩm 19

8. Thành tựu 21

8.1 Nghiên cứu trích ly collagen bằng enzyme collagenase kết hợp với acid 21

8.1.1 Mở đầu 21

8.1.2 Cách tiến hành 21

8.1.3 Kết quả 23

8.1.4 Kết luận 24

8.2 Nghiên cứu ứng dụng của collagen trong lĩnh vực y khoa: Tổng hợp polymer-collagen hydrogel để làm chất tải thuốc và dùng trong công nghệ mô 25

8.2.1 Mở đầu 25

8.2.2 Giới thiệu 25

8.2.3 Tổng quan 26

8.2.4 Tổng hợp hydrogel 29

8.2.5 Kết quả 31

8.2.6 Bàn luận 42

8.2.7 Kết luận 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY