Đề tài Công nghệ sản xuất dextran

MỤC LỤCI. GIỚI THIỆU CHUNG Trang1. Giới thiệu chung về dextran 22. Ứng dụng dextran 6 II. NGUYÊN LIỆU 1. Mía 7 2. Vi sinh vật 9 III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DEXTRAN A. Sơ đồ khối 10 B. Giải thích quy trình công nghệ: 12 IV. SẢN PHẨM 1. Tính chất dextran:. 42 2. Chỉ tiêu chất lương sản phẩm: 42 V. BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ THÀNH TỰU CÔNG NGHÊ 1. Các nghiên cứu khoa học: 44 2. Lên men dextran từ dịch chiết carob và đường lactose: 45 3. phương pháp sản xuất dextran mới: 48 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 50

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG Trang

1. Giới thiệu chung về dextran 2

2. Ứng dụng dextran 6

II. NGUYÊN LIỆU

1. Mía 7

2. Vi sinh vật 9

III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DEXTRAN

A. Sơ đồ khối 10

B. Giải thích quy trình công nghệ: 12

IV. SẢN PHẨM

1. Tính chất dextran:. 42

2. Chỉ tiêu chất lương sản phẩm: 42

V. BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ THÀNH TỰU CÔNG NGHÊ

1. Các nghiên cứu khoa học: 44

2. Lên men dextran từ dịch chiết carob và đường lactose: 45

3. phương pháp sản xuất dextran mới: 48

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY