Đề tài Công nghệ lên men thực phẩm - Acid Fumaric

Mục lục:PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU: . 31.1. Môi trường: . 31.2. Giống vi sinh vật: . 61.2.1. Sơ lược chung về giống Rhizopus: . 61.2.2. Rhizopus oryzae: . 61.2.3. Tiêu chuẩn chọn giống vi sinh vật: . 7PHẦN 2: QUI TRÌNH SẢN XUẤT . 82.1. Sơ đồ qui trình sản xuất: . 82.2. Thuyết minh qui trình: . 92.2.2. Tiệt trùng: . 102.2.3. Nuôi cấy trên môi trường thu nhận bào tử nấm mốc: . 102.2.4. Lọc: . 112.2.5. Lên men: . 122.2.6. Hấp phụ: . 142.2.7. Giải hấp phụ: . 152.2.8. Kết tinh: . 152.2.9. Ly tâm: . 162.2.10. Sấy: . 17PHẦN 3: SẢN PHẨM . 173.1. Giới thiệu chung: . 173.2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: . 183.3. ÖÙng duïng cuûa acid fumaric: . 18PHẦN 4: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ. . 194.1. Sản xuất axit fumaric từ axit maleic bằng phản ứng đồng phân hóa: . 194.2. Sản xuất đồng thời axit fumaric và chitin từ một lọai vật liệu lignocellulosic giàu nitơ – phân bò sữa – sử dụng Rhizopus oryzae ATCC 20344. . 19PHẦN 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO . 21

Mục lục:

PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU: . 3

1.1. Môi trường: . 3

1.2. Giống vi sinh vật: . 6

1.2.1. Sơ lược chung về giống Rhizopus: . 6

1.2.2. Rhizopus oryzae: . 6

1.2.3. Tiêu chuẩn chọn giống vi sinh vật: . 7

PHẦN 2: QUI TRÌNH SẢN XUẤT . 8

2.1. Sơ đồ qui trình sản xuất: . 8

2.2. Thuyết minh qui trình: . 9

2.2.2. Tiệt trùng: . 10

2.2.3. Nuôi cấy trên môi trường thu nhận bào tử nấm mốc: . 10

2.2.4. Lọc: . 11

2.2.5. Lên men: . 12

2.2.6. Hấp phụ: . 14

2.2.7. Giải hấp phụ: . 15

2.2.8. Kết tinh: . 15

2.2.9. Ly tâm: . 16

2.2.10. Sấy: . 17

PHẦN 3: SẢN PHẨM . 17

3.1. Giới thiệu chung: . 17

3.2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: . 18

3.3. ÖÙng duïng cuûa acid fumaric: . 18

PHẦN 4: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ. . 19

4.1. Sản xuất axit fumaric từ axit maleic bằng phản ứng đồng phân hóa: . 19

4.2. Sản xuất đồng thời axit fumaric và chitin từ một lọai vật liệu lignocellulosic

giàu nitơ – phân bò sữa – sử dụng Rhizopus oryzae ATCC 20344. . 19

PHẦN 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO . 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY