Đề tài Công nghệ lên men - Scleroglucan

MỤC LỤC1. GIỚI THIỆU VỀ SCLEROGLUCAN . 31.1. Cấu trúc hóa học . 31.2. Tính chất của scleroglucan. 32. NGUYÊN LIỆU VÀ CON GIỐNG . 52.1. Mật rĩ . 52.2. Nước . 72.3. Phụ liệu: . 92.3.1. Acid citric. 92.3.2. Acid sulfuric H2SO4 . 92.3.3. NaOH . 92.3.4. Ammonium sulfate (NH4)2SO4 . 92.3.5. Potassium chloride KCl . 92.3.6. Ferrous sulfate FeSO4.7H2O . 102.3.7. K2HPO4 . 102.3.8. Sodium nitrate NaNO3 . 102.3.9. Manganese Sulfate MgSO4·7H2O. 102.3.10. Sucrose . 102.3.11. Ethanol . 112.3.12. Dịch chiết malt . 112.3.13. Dịch chiết nấm men . 112.4. Vi sinh vật sử dụng . 113. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 143.1. Quy trình . 143.2. Giải thích quy trình . 153.2.1. Xử lý mật rĩ . 153.2.2. Chuẩn bị môi trường . 163.2.3. Nhân giống . 173.2.4. Lên men . 183.2.5. Trung hòa, pha loãng, gia nhiệt . 243.2.6. Đồng hóa . 243.2.7. Ly tâm . 253.2.8. Tinh sạch: . 263.2.9. Sấy. 273.2.10. Nghiền . 284. SẢN PHẨM . 305. THÀNH TỰU . 315.1. Tăng cường sự tổng hợp scleroglucan với Sclerotium rolfsii bằng cách sử dụng tiền chất . 315.2. Hoàn lưu sinh khối nấm men kết hợp giới hạn lượng oxy cung cấp để tăng lượng scleroglucan tổng hợp được cũng như giảm lượng oxalic acid hình thành. . 32TÀI LIỆU THAM KHẢO . 33

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU VỀ SCLEROGLUCAN . 3

1.1. Cấu trúc hóa học . 3

1.2. Tính chất của scleroglucan. 3

2. NGUYÊN LIỆU VÀ CON GIỐNG . 5

2.1. Mật rĩ . 5

2.2. Nước . 7

2.3. Phụ liệu: . 9

2.3.1. Acid citric. 9

2.3.2. Acid sulfuric H2SO4 . 9

2.3.3. NaOH . 9

2.3.4. Ammonium sulfate (NH4)2SO4 . 9

2.3.5. Potassium chloride KCl . 9

2.3.6. Ferrous sulfate FeSO4.7H2O . 10

2.3.7. K2HPO4 . 10

2.3.8. Sodium nitrate NaNO3 . 10

2.3.9. Manganese Sulfate MgSO4·7H2O. 10

2.3.10. Sucrose . 10

2.3.11. Ethanol . 11

2.3.12. Dịch chiết malt . 11

2.3.13. Dịch chiết nấm men . 11

2.4. Vi sinh vật sử dụng . 11

3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 14

3.1. Quy trình . 14

3.2. Giải thích quy trình . 15

3.2.1. Xử lý mật rĩ . 15

3.2.2. Chuẩn bị môi trường . 16

3.2.3. Nhân giống . 17

3.2.4. Lên men . 18

3.2.5. Trung hòa, pha loãng, gia nhiệt . 24

3.2.6. Đồng hóa . 24

3.2.7. Ly tâm . 25

3.2.8. Tinh sạch: . 26

3.2.9. Sấy. 27

3.2.10. Nghiền . 28

4. SẢN PHẨM . 30

5. THÀNH TỰU . 31

5.1. Tăng cường sự tổng hợp scleroglucan với Sclerotium rolfsii bằng cách sử dụng tiền

chất . 31

5.2. Hoàn lưu sinh khối nấm men kết hợp giới hạn lượng oxy cung cấp để tăng lượng

scleroglucan tổng hợp được cũng như giảm lượng oxalic acid hình thành. . 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY