Đề tài Công nghệ lên men Lysine

MỤC LỤC   Trang I. Mở đầu . 2 1. Giới thiệu chung về lysine 2 2. Phương pháp sản xuất lysine . 4 3. Tình hình sản xuất . 4 II. Nguyên liệu . 5a. Cơ chất 5b. Nguyên liệu dùng trong công nghiệp . 6c. Nguyên liệu vi sinh vật .8 III. Quy trình công nghệ .10a. Chuẩn bị môi trường .11b. Lên men .12c. Lọc bằng máy siêu lọc . 17d. Trao đổi ion 20e. Cô đặc chân không 24f. Sấy phun 27g. Rây phân loại 32h. Đóng bao bì 32 IV. Sản phẩm . .34a. Mô tả sản phẩm 34b. Chất lượng sản phẩm .37V. Thành tựu và hướng phát triển . .38 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44

MỤC LỤC

Trang

I. Mở đầu . 2

1. Giới thiệu chung về lysine 2

2. Phương pháp sản xuất lysine . 4

3. Tình hình sản xuất . 4

II. Nguyên liệu . 5

a. Cơ chất 5

b. Nguyên liệu dùng trong công nghiệp . 6

c. Nguyên liệu vi sinh vật .8

III. Quy trình công nghệ .10

a. Chuẩn bị môi trường .11

b. Lên men .12

c. Lọc bằng máy siêu lọc . 17

d. Trao đổi ion 20

e. Cô đặc chân không 24

f. Sấy phun 27

g. Rây phân loại 32

h. Đóng bao bì 32

IV. Sản phẩm . .34

a. Mô tả sản phẩm 34

b. Chất lượng sản phẩm .37

V. Thành tựu và hướng phát triển . .38

TÀI LIỆU THAM KHẢO .44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY