Đề tài Công nghệ lên men - Carotenoid

MỤC LỤCMục lục . 1Danh mục bảng . 2Danh mục hình. 3Lời mở đầu. 4I. Giới thiệu về Carotenoid . 51.1 Phân bố . 51.2 Phân loại . 6II. Nguyên liệu . 62.1 Thành phần nguyên liệu . 62.2 Mô tả nguyên liệu . 6III. Giống vi sinh vật . 93.1 Giới thiệu giống vi sinh vật . 93.2 Hình thái . 103.3 Sinh lý . 113.4 Sinh sản . 113.5 Tiêu chí chọn giống . 12IV. Quy trình công nghệ . 124.1 Sơ đồ khối . 124.2 Thuyết minh quy trình . 124.2.1 Chuẩn bị môi trường . 124.2.2 Tiệt trùng . 144.2.3 Hoạt hóa giống, nhân giống . 154.2.4 Lên men . 154.2.5 Ly tâm tách sinh khối . 184.2.6 Đồng hóa . 204.2.7 Trích ly . 214.2.8 Lọc . 224.2.9 Cô đặc chân không . 234.2.10 Sấy phun . 23V. Chỉ tiêu . 255.1 Vật lý . 255.1.1 Dạng tồn tại . 255.1.2 Tính hấp thu ánh sáng . 255.1.3 Nhiệt độ nóng chảy . 265.1.4 Tính tan . 265.1.5 Màu sắc . 265.2 Hóa lý . 265.3 Sinh học . 265.3.1 Vai trò . 275.3.2 Tính miễn dịch . 275.3.3 Tác dụng chống sự lão hóa . 27VI. Thành tựu . 27VII. Tài liệu tham khảo . 29

MỤC LỤC

Mục lục . 1

Danh mục bảng . 2

Danh mục hình. 3

Lời mở đầu. 4

I. Giới thiệu về Carotenoid . 5

1.1 Phân bố . 5

1.2 Phân loại . 6

II. Nguyên liệu . 6

2.1 Thành phần nguyên liệu . 6

2.2 Mô tả nguyên liệu . 6

III. Giống vi sinh vật . 9

3.1 Giới thiệu giống vi sinh vật . 9

3.2 Hình thái . 10

3.3 Sinh lý . 11

3.4 Sinh sản . 11

3.5 Tiêu chí chọn giống . 12

IV. Quy trình công nghệ . 12

4.1 Sơ đồ khối . 12

4.2 Thuyết minh quy trình . 12

4.2.1 Chuẩn bị môi trường . 12

4.2.2 Tiệt trùng . 14

4.2.3 Hoạt hóa giống, nhân giống . 15

4.2.4 Lên men . 15

4.2.5 Ly tâm tách sinh khối . 18

4.2.6 Đồng hóa . 20

4.2.7 Trích ly . 21

4.2.8 Lọc . 22

4.2.9 Cô đặc chân không . 23

4.2.10 Sấy phun . 23

V. Chỉ tiêu . 25

5.1 Vật lý . 25

5.1.1 Dạng tồn tại . 25

5.1.2 Tính hấp thu ánh sáng . 25

5.1.3 Nhiệt độ nóng chảy . 26

5.1.4 Tính tan . 26

5.1.5 Màu sắc . 26

5.2 Hóa lý . 26

5.3 Sinh học . 26

5.3.1 Vai trò . 27

5.3.2 Tính miễn dịch . 27

5.3.3 Tác dụng chống sự lão hóa . 27

VI. Thành tựu . 27

VII. Tài liệu tham khảo . 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY