Đề tài Công nghệ chế tạo trục dầm cân bằng trên

5.4. Mài tinh gá trên hai mũi tâm :2Zmin = 2(Rza + Ta + 3 ) = 2(10 + 20 + 1,03824) = 231,038 m.Sau mài tinh: Rza = 5 m; Ta =15 m (bảng 10)[12];10 bảng4 [12].Như vậy ta có lượng dư nhỏ nhất của từng nguyên công là: Tiện thô: 2Zmin = 22663 m. Tiện tinh : 2Zmin = 2229,78 m. Mài thô: 2Zmin = 255,19m. Mài tinh: 2Zmin=231,038 m.Cột ghi kích thước tính toán (cột số 7) được xác định như sau:Ghi kích thước chi tiết (kích thước nhỏ nhất) vào hàng cuối cùng, còn các kích thước khác thì lấy kích thước ở nguyên công trước cộng với lượng dư tính toán nhỏ nhất. Như vậy ta có:

5.4. Mài tinh gá trên hai mũi tâm :

2Zmin = 2(Rza + Ta + 3 ) = 2(10 + 20 + 1,03824) = 231,038 m.

Sau mài tinh: Rza = 5 m; Ta =15 m (bảng 10)[12];10 bảng4 [12].

Như vậy ta có lượng dư nhỏ nhất của từng nguyên công là:

Tiện thô: 2Zmin = 22663 m.

Tiện tinh : 2Zmin = 2229,78 m.

Mài thô: 2Zmin = 255,19m.

Mài tinh: 2Zmin=231,038 m.

Cột ghi kích thước tính toán (cột số 7) được xác định như sau:

Ghi kích thước chi tiết (kích thước nhỏ nhất) vào hàng cuối cùng, còn các kích thước khác thì lấy kích thước ở nguyên công trước cộng với lượng dư tính toán nhỏ nhất. Như vậy ta có:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY