Đề tài Công nghệ chế biến tinh bột gạo

MỤC LỤCMỤC LỤC . 1DANH MỤC HÌNH . 3DANH MỤC BẢNG . 4Phần 1: GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU . 1I. GẠO: . 21.1. Cấu tạo của hạt lúa: . 3 Các chất dinh dưỡng trong phôi rất dễ bị biến đổi. . 41.2. Thành phần hóa học của hạt gạo: . 41.3. Phân loại: . 7II. NƯỚC: . 10III. NaOH : . 12Phần 2: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . 13I. QUY TRÌNH 1: . 14II. QUY TRÌNH 2: . 15Phần 3: THUYẾT MINH QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . 16I. QUY TRÌNH 1: . 171.1. Tách kim loại: . 171.2. Sàng: . 181.3. Ngâm: . 191.4. Nghiề n: . 201.5. Rây: . 211.6. Ly tâm: . 221.7. Sấy: . 231.8. Đóng gói: . 25II. QUY TRÌNH 2: . 262.1. Tách kim loại: tương tự qui trình 1 . 262.2. Sàng: tương tự qui trình 1 . 262.3. Ngâm: tương tự qui trình 1 . 262.4. Nghiền: tương tự qui trình 1 . 26 2.5. Lắng: . 262.6. Sấy: tương tự qui trình 1 . 272.7. Đóng gói: tương tự qui trình 1 . 27Phần 4: SO SÁNH 2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 28Phần 5: SẢN PHẨM . 30I. TINH BỘT GẠO: . 311.1. Thành phần: . 311.2. Chỉ tiêu chất lượng: . 32Phần 6: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 33I. ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤTHOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG TÁCH TINH BỘT GẠO: . 34II. TÍNH CHẤT CỦA MÀNG BAO PHÂN HỦY SINH HỌC LÀM TỪ HỖN HỢP TINH BỘT GẠO – CHITOSAN: . 35III. SỬ DỤNG PROTEASE TRONG QUÁ TRÌNH NGÂM: . 36IV. TÁCH TINH BỘT GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP PROTEASE TRUNG TÍNH VÀ SÓNG SIÊU ÂM: . 374.1. Tiến trình thí nghiệm: . 374.2. Kết quả: . 384.3. Kết luận: . 41TÀI LIỆU THAM KHẢO . 42

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 1

DANH MỤC HÌNH . 3

DANH MỤC BẢNG . 4

Phần 1: GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU . 1

I. GẠO: . 2

1.1. Cấu tạo của hạt lúa: . 3

 Các chất dinh dưỡng trong phôi rất dễ bị biến đổi. . 4

1.2. Thành phần hóa học của hạt gạo: . 4

1.3. Phân loại: . 7

II. NƯỚC: . 10

III. NaOH : . 12

Phần 2: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . 13

I. QUY TRÌNH 1: . 14

II. QUY TRÌNH 2: . 15

Phần 3: THUYẾT MINH QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . 16

I. QUY TRÌNH 1: . 17

1.1. Tách kim loại: . 17

1.2. Sàng: . 18

1.3. Ngâm: . 19

1.4. Nghiề n: . 20

1.5. Rây: . 21

1.6. Ly tâm: . 22

1.7. Sấy: . 23

1.8. Đóng gói: . 25

II. QUY TRÌNH 2: . 26

2.1. Tách kim loại: tương tự qui trình 1 . 26

2.2. Sàng: tương tự qui trình 1 . 26

2.3. Ngâm: tương tự qui trình 1 . 26

2.4. Nghiền: tương tự qui trình 1 . 26

2.5. Lắng: . 26

2.6. Sấy: tương tự qui trình 1 . 27

2.7. Đóng gói: tương tự qui trình 1 . 27

Phần 4: SO SÁNH 2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 28

Phần 5: SẢN PHẨM . 30

I. TINH BỘT GẠO: . 31

1.1. Thành phần: . 31

1.2. Chỉ tiêu chất lượng: . 32

Phần 6: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 33

I. ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ CHẤT

HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG TÁCH TINH BỘT GẠO: . 34

II. TÍNH CHẤT CỦA MÀNG BAO PHÂN HỦY SINH HỌC LÀM

TỪ HỖN HỢP TINH BỘT GẠO – CHITOSAN: . 35

III. SỬ DỤNG PROTEASE TRONG QUÁ TRÌNH NGÂM: . 36

IV. TÁCH TINH BỘT GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP

PROTEASE TRUNG TÍNH VÀ SÓNG SIÊU ÂM: . 37

4.1. Tiến trình thí nghiệm: . 37

4.2. Kết quả: . 38

4.3. Kết luận: . 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY