Đề tài Cơ sở lý thuyết về các mô hình tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển. Thực trạng con đường phát triển kinh tế của Hàn Quốc, kinh nghiệm và bài học rút ra từ Hàn Quốc

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG 2

I.Các mô hình tăng trưởng 2

1.Mô hình nhấn mạnh công bằng xã hội trước 2

2.Mô hình nhấn mạnh tăng trưởng nhanh 2

3.Mô hình phát triển toàn diện 2

II.Các hệ thống chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển 3

1.Tăng trưởng 3

2. Phát triển 3

III. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội 4

PHẦN II: CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC 6

I. Vài nét về đất nước Hàn Quốc. 6

II.Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc 9

III. Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội 28

PHẦN III. KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC RÚT RA TỪ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC 31

Một số tài liệu tham khảo 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY