Đề tài Cơ sở khoa học về chiến lược hỗ trợ xuất khẩu cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

(Bản scan)Mục lục Chương 1: thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng của các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt NamChương 2: Cơ sở khoa học về chiến lược hỗ trwoj xuất khẩu cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt NamChương 3: Những kiến nghị và giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược hỗ trợ xuất khẩu cho hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam giai đoạn 1999 - 2010

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng của các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Chương 2: Cơ sở khoa học về chiến lược hỗ trwoj xuất khẩu cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Chương 3: Những kiến nghị và giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược hỗ trợ xuất khẩu cho hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam giai đoạn 1999 - 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY