Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - Thực trạng và giải pháp

PHẦ I : LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN II : NỘI DUNG

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỰ HÌNH THÀNH CÁC LOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP)

I. KHÁI NIỆM VỀ CTCP

II.SỰ CẦN THIẾT PHẢI CPH DNNN HIỆN NAY VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNGTY CỔ PHẦN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sự cần thiết phải CPH

2. Tác động của Công ty cổ phần đối với sự phát triển kinh tế.

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

I.THỰC TRẠNG

1. Thực trạng hoạt động của các DNNN hiện nay

2.Thực trạng CPH của các DNNN những năm qua

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ

PHẦN III : KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY