Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

I/ Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - những vấn đề lý luận chung 3

I.1. Cổ phần hóa là gì 3

I.2. Điều kiện tiến hành cổ phần hóa DNNN 4

I.3. Khu vực kinh tế nhà nước trong kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 6

I.3.1. Vai trò của kinh tế nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế quốc dân 6

I.3.2. Thực trạng khu vực kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay. 7

I.4. Cổ phần hóa, biện pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả và đổi mới khu vực kinh tế nhà nước ở nước ta 9

II/ Thực trạng quá trình cổ phần hóa DNNN ở nước ta hiện nay 13

II.1. Cổ phần hóa DNNN - tốc độ chưa đáp ứng được nhu cầu 13

II.2. Vì sao cổ phần hóa DNNN lại diễn ra một cách chậm chạp và khó khăn. 16

II.3. Kinh nghiệm cổ phần hóa ở các nước trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam 18

II.3.1. Cổ phần hóa DNNN qua kinh nghiệm của các nước trên thế giới. 18

II.3.2. Một số bài học rút ra cho Việt Nam 19

III/ Các giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các DNNN ở nước ta hiện nay 21

III.1. Các giải pháp ở tầm vi mô 21

III.2. Các giải pháp ở tầm vĩ mô 23

III.3. Những kiến nghị của bản thân nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa ở DNNN ở nước ta. 25

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY