Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Lời nói đầu 1

Phần I:Tính tất yếu và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá DNNN 3

I.Tổng quát về cổ phần hoá 3

1.Cổ phần hoá là gì? 3

2.Mục tiêu của cổ phần hoá. 3

3.Đối tư¬ợng của cổ phần hoá. 3

4.Tính tất yếu và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá DNNN. 4

4.1.Thực trạng của các DNNN trước khi cổ phần hoá. 4

4.1.1.Quá trình hình thành các DNNN. 4

4.1.2.Nguyên nhân của thực trạng DNNN. 6

4.2.Tính tất yếu và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá. 7

II.Nội dung cổ phần hoá. 7

1.Các hình thức cổ phần hoá. 7

2.Các phương pháp cổ phần hoá DNNN. 7

3.Các bước tiến hành. 8

III.Kinh nghiệm cổ phần hoá của một số nước trên thế giới. 9

1.Cổ phần hoá ở Trung Quốc. 9

2.Một số nước khác. 10

3.Một số điều rút ra từ cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới. 11

Phần II.Tình hình thực hiện cổ phần hoá DNNN trong những năm qua. 13

I. Quá trình phát triển của các DNNN. 13

1.Trước đổi mới. 13

2.Sau đổi mới. 13

II.Thực trạng tình hình cổ phần hoá các DNNN. 15

1.Tiến trình cổ phần hoá các DNNN. 15

1.1.Giai đoạn 1991-1996. 15

1.2.Giai đoạn 1996 đến nay. 16

2.Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hoá. 17

III.Những kết quả và hạn chế trong quá trình cổ phần hoá. 18

1.Những kết quả đạt được. 18

2.Hạn chế. 19

2.1.Những hạn chế. 19

2.2.Nguyên nhân. 19

Phần III.Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá DNNN. 21

Kết luận. 23

Tài liệu tham khảo 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY