Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

- Lời mở đầu 1

- Phần I: Một số vấn đề lí luận chung về

cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 4

1. Khái niệm cổ phần hoá . 4

2. Bản chất cổ phần hoá 4

3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh cổ phần hoá một

bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam 7

3.1. Cơ sở lí luận . 7

3.2. Cơ sở thực tiễn . 8

4. Mục tiêu cổ phần hoá . 9

- Phần II: Thực trạng cổ phần hoá

doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam . 10

1. Tiến trình cổ phần hoá 10

2. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân cổ phần hoá

doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam . 11

2.1. Những thành tựu đạt được 11

2.2.Hạnchế 12

2.3. Các nguyên nhân cơ bản 13

- Phần III: Định hướng và giải pháp cổ phần hoá một bộ

phận doanh nghiệp Nhà Nước trong thời gian tới 14

1. Các định hướng trước mắt 14

2.Giải pháp cơ bản 15

- Kết luận 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY