Đề tài Chọn giống và phát triển giống trám lấy quả tại Hoà Bình và một số tỉnh phía bắc

LỜI NÓI ĐẦU Mục tiêu của Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB thực hiện giai đoạn 2009 -2011 nhằm đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, chiếm lĩnh thị trường theo hướng phát triển kinh tế bền vững; để thực hiện được mục tiêu của dự án này, việc lựa chọn các loài cây bản địa thân gỗ, sống lâu năm, cho quả làm thực phẩm có thị trường tiêu thụ rộng và áp dụng các biện pháp công nghệ về chọn giống, nhân giống, thâm canh để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm là một trong những hướng đi có triển vọng. Trám trắng và Trám đen đang là những loài cây bản địa lấy quả làm thực phẩm có giá trị kinh tế cao. Quả trám là một mặt hàng đặc sản có giá trị, được sử dụng trong nước và là một mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng. Hiện nay trám đang được người dân trồng kết hợp lấy gỗ và lấy quả. Tuy vậy những nghiên cứu về hai loài trám này chủ yếu mới dừng ở các kỹ thuật gây trồng, chưa có nghiên cứu về chọn giống sai quả và về chất lượng quả. Mặt khác, do thiếu hiểu biết về trồng cây ăn quả, nhiều người đã trồng trám ghép lấy quả theo phương thức trồng rừng hỗn giao với một số loài cây bản địa khác theo kiểu trồng rừng lấy gỗ, nên kết quả là vừa không có quả, vừa không có gỗ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC