Đề tài Chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam: Những đánh giá và kiến nghị

Tỷ giá hối đoái chịu tác dụng của nhiều nhân tố trong đó có hai nhân tố quan trọng nhất là sức mua của đồng tiền và tương quan giữa cung và cầu tiền tệ. Khi lạm phát xảy ra, sức mua của đồng nội tệ giảm. Điều này dẫn đến tình trạng người dân chuyển hướng từ tiết kiệm VND sang tiết kiệm các ngoại tệ khác. Cầu ngoại tệ tăng lên, khiến cho tỷ giá hối đoái giữa ngoại tệ so với nội tệ tăng lên. Khi đó tỷ giá hối đoái cao sẽ có tác dụng kích thích hoạt động xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán.Ở Việt Nam, ngân hàng nhà nước đang thực hiện chế độ tỷ giá linh hoạt. Trong những trường hợp cần thiết, ngân hàng nhà nước có thể dùng cả những công cụ trực tiếp hoặc gián tiếp để sức mua đối ngoại của VND không bị biến động. Để ổn định tỷ giá hối đoái, kìm chế sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng thì phải chú ý đến tích lũy ngoại tệ.

Tỷ giá hối đoái chịu tác dụng của nhiều nhân tố trong đó có hai nhân tố quan trọng nhất là sức mua của đồng tiền và tương quan giữa cung và cầu tiền tệ. Khi lạm phát xảy ra, sức mua của đồng nội tệ giảm. Điều này dẫn đến tình trạng người dân chuyển hướng từ tiết kiệm VND sang tiết kiệm các ngoại tệ khác. Cầu ngoại tệ tăng lên, khiến cho tỷ giá hối đoái giữa ngoại tệ so với nội tệ tăng lên. Khi đó tỷ giá hối đoái cao sẽ có tác dụng kích thích hoạt động xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán.

Ở Việt Nam, ngân hàng nhà nước đang thực hiện chế độ tỷ giá linh hoạt. Trong những trường hợp cần thiết, ngân hàng nhà nước có thể dùng cả những công cụ trực tiếp hoặc gián tiếp để sức mua đối ngoại của VND không bị biến động. Để ổn định tỷ giá hối đoái, kìm chế sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng thì phải chú ý đến tích lũy ngoại tệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY