Đề tài Chính sách giá trong điều kiện nền kinh tế thị trường

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG 3I. SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG 31. Sức mạnh thị trường là gì: Sức mạnh thị trường có trong 2 hình thức là độc quyền bán và độc quyền mua 32. Cách xác định hay đo lường sức mạnh thị trường 43. Nguồn gốc của sức mạnh thị trường 5II. CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP KHI CÓ SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG 81. Nguyên tắc xác định giá khi có sức mạnh thị trường 82. Chính sách phân biệt giá 103. Ưu và nhược điểm khi có chính sách phân biệt giá 15II. BIỆN PHÁP ĐIỀU TIẾT GIÁ CẢ CỦA CHÍNH PHỦ 151. Giá trần 152. Giá sàn 163. Chính sách thuế 174. Trợ giá 18CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 21I. CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP 211. Chính sách giá chung của doanh nghiệp 212. Ứng dụng chính sách giá của doanh nghiệp trong thực tế 22II. CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ 251. Chính sách giá chung của chính phủ 252. Chính sách giá của chính phủ ở một số ngành 26CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ 29I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 291. Trong môi trường vĩ mô 292. Trong môi trường vi mô 29II. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CỤ THỂ VÀ KIẾN NGHỊ 311. Định giá từ chi phí 312. Định giá từ cơ cấu thị trường 313. Các kiến nghị 32KẾT LUẬN 34TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG 3

I. SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG 3

1. Sức mạnh thị trường là gì: Sức mạnh thị trường có trong 2 hình thức

là độc quyền bán và độc quyền mua 3

2. Cách xác định hay đo lường sức mạnh thị trường 4

3. Nguồn gốc của sức mạnh thị trường 5

II. CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP KHI CÓ SỨC MẠNH

THỊ TRƯỜNG 8

1. Nguyên tắc xác định giá khi có sức mạnh thị trường 8

2. Chính sách phân biệt giá 10

3. Ưu và nhược điểm khi có chính sách phân biệt giá 15

II. BIỆN PHÁP ĐIỀU TIẾT GIÁ CẢ CỦA CHÍNH PHỦ 15

1. Giá trần 15

2. Giá sàn 16

3. Chính sách thuế 17

4. Trợ giá 18

CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 21

I. CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP 21

1. Chính sách giá chung của doanh nghiệp 21

2. Ứng dụng chính sách giá của doanh nghiệp trong thực tế 22

II. CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ 25

1. Chính sách giá chung của chính phủ 25

2. Chính sách giá của chính phủ ở một số ngành 26

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ 29

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 29

1. Trong môi trường vĩ mô 29

2. Trong môi trường vi mô 29

II. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CỤ THỂ VÀ KIẾN NGHỊ 31

1. Định giá từ chi phí 31

2. Định giá từ cơ cấu thị trường 31

3. Các kiến nghị 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY