Đề tài Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong xu hướng mở rộng thị trường của tổng công ty chè Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING - MIX VÀ XÚC TIẾN HỖN HỢP 3

1. Khái niệm về Marketing 3

2. Khái niệm về Marketing - Mix 3

3. Các bộ phận của Marketing - Mix 4

4. Một số dạng chủ yếu của xúc tiến hỗn hợp 7

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CỦA CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG XU HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 16

1. Giới thiệu khái quát về Công ty 16

2. Tầm quan trọng của Marketing - Mix và xúc tiến hỗn hợp trong xu hướng mở rộng thị trường tiêu thụ của Tổng Công ty Chè Việt Nam 17

3. Tình hình vận dụng Marketing - Mix của Công ty trong hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ 18

4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của Công ty trong việc thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ 20

5. Một số nhân tố ảnh hưởng tới Công ty trong việc thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ 24

6. Kết quả đạt được của Tổng Công ty chè Việt Nam 26

CHƯƠNG III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 28

1. Dựa vào nguồn lực của Công ty 28

2. Tổng Công ty đưa ra những chiến lược hướng vào người tiêu dùng 29

3. Tổng Công ty cũng cố gắng nắm bắt những cơ hội và những chính sách khuyến khích của chính phủ 29

4. Các mục tiêu trước mặt đặt ra cho Tổng Công ty chè 30

Lời kết

Tài liệu tham khảo 31

Mục lục 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY