Đề tài Chiến lược sản phẩm dòng tấm lợp của công ty nhựa Việt Nam Á NAACO

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 9PHẦN NỘI DUNG 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM. 11.1 Khái niệm Marketing: 11.2 Quá trình Marketing: 31.3 Vai trò và chức năng của hoạt động Marketing: 41.3.1 Vai trò: 41.3.2 Chức năng của Marketing 51.4 Khái niệm chiến lược Marketing mix: 61.5 Chiến lược sản phẩm 71.5.1 Khái niệm chiến lược sản phẩm 71.5.2 Vai trò của chiến lược sản phẩm 71.5.3 Mục tiêu 81.5.4 Nội dung chiến lược sản phẩm 81.6 Mối quan hệ giữa chiến lược sản phẩm và các phối thức khác trong Marketing – Mix 201.7 Yếu tố môi trường tác động đến chiến lược sản phẩm: 201.7.1 Môi trường ngoại vi: 201.7.2 Môi trường nội vi: 22CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM – YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT NAM Á 252.1 Tổng quan thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P 252.1.1 Khái quát thị trường vật liệu xây dựng – vật liệu lợp 252.1.2 Khái quát thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P. 272.1.3 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến thị trường tấm lợp COMPOSITE 322.2 Tổng quan về công ty TNHH nhựa Việt Nam Á 332.2.1 Tổng quan 332.2.2 Lịch sử hình thành của công ty TNHH nhựa Việt Nam Á 342.2.3 Triết lý kinh doanh, sơ đồ tổ chức. 342.2.4 Quá trình phát triển và các thành tựu đạt được. 382.2.5 Vị thế của công ty trên thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P 412.3 Phân tích chiến lược S-T-P của công ty giai đoạn 2008-2010 432.3.1 Phân khúc thị trường 432.3.2 Chọn thị trường mục tiêu 432.3.3 Định vị sản phẩm 452.4 Phân tích chiến lược sản phẩm dòng tấm lợp của công ty NAACO tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2010 452.4.1 Kích thước tập hợp sản phẩm: 452.4.2 Nhãn hiệu sản phẩm 482.4.3 Quyết định liên quan đến đặc tính sản phẩm 492.4.4 Thiết kế bao bì sản phẩm 572.4.5 Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm 582.4.6 Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chu kỳ đời sống của sản phẩm trong giai đoạn 2008-2010: 622.5 Những yếu tố môi trường tác động đến chiến lược sản phẩm: 642.5.1 Môi trường nội vi: 642.5.2 Môi trường ngoại vi: 652.6 Những tác động qua lại giữa chiến lược sản phẩm và các thành tố khác trong marketing mix 702.6.1 Chiến lược giá 702.6.2 Chiến lược phân phối 712.6.3 Chiến lược chiêu thị 72CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP CÔNG TY HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM. 753.1 Phân tích, đánh giá chiến lược sản phẩm dòng tấm lợp của công ty NAACO 753.2 Cơ sở xây dựng giải pháp 773.2.1 Dự báo nhu cầu thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P 773.2.2 Phân tích ma trận SWOT của công ty NAACO 783.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược sản phẩm của công ty. 79PHẦN KẾT LUẬN 83TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 9

PHẦN NỘI DUNG 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM. 1

1.1 Khái niệm Marketing: 1

1.2 Quá trình Marketing: 3

1.3 Vai trò và chức năng của hoạt động Marketing: 4

1.3.1 Vai trò: 4

1.3.2 Chức năng của Marketing 5

1.4 Khái niệm chiến lược Marketing mix: 6

1.5 Chiến lược sản phẩm 7

1.5.1 Khái niệm chiến lược sản phẩm 7

1.5.2 Vai trò của chiến lược sản phẩm 7

1.5.3 Mục tiêu 8

1.5.4 Nội dung chiến lược sản phẩm 8

1.6 Mối quan hệ giữa chiến lược sản phẩm và các phối thức khác trong Marketing – Mix 20

1.7 Yếu tố môi trường tác động đến chiến lược sản phẩm: 20

1.7.1 Môi trường ngoại vi: 20

1.7.2 Môi trường nội vi: 22

CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM – YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT NAM Á 25

2.1 Tổng quan thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P 25

2.1.1 Khái quát thị trường vật liệu xây dựng – vật liệu lợp 25

2.1.2 Khái quát thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P. 27

2.1.3 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến thị trường tấm lợp COMPOSITE 32

2.2 Tổng quan về công ty TNHH nhựa Việt Nam Á 33

2.2.1 Tổng quan 33

2.2.2 Lịch sử hình thành của công ty TNHH nhựa Việt Nam Á 34

2.2.3 Triết lý kinh doanh, sơ đồ tổ chức. 34

2.2.4 Quá trình phát triển và các thành tựu đạt được. 38

2.2.5 Vị thế của công ty trên thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P 41

2.3 Phân tích chiến lược S-T-P của công ty giai đoạn 2008-2010 43

2.3.1 Phân khúc thị trường 43

2.3.2 Chọn thị trường mục tiêu 43

2.3.3 Định vị sản phẩm 45

2.4 Phân tích chiến lược sản phẩm dòng tấm lợp của công ty NAACO tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2010 45

2.4.1 Kích thước tập hợp sản phẩm: 45

2.4.2 Nhãn hiệu sản phẩm 48

2.4.3 Quyết định liên quan đến đặc tính sản phẩm 49

2.4.4 Thiết kế bao bì sản phẩm 57

2.4.5 Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm 58

2.4.6 Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chu kỳ đời sống của sản phẩm trong giai đoạn 2008-2010: 62

2.5 Những yếu tố môi trường tác động đến chiến lược sản phẩm: 64

2.5.1 Môi trường nội vi: 64

2.5.2 Môi trường ngoại vi: 65

2.6 Những tác động qua lại giữa chiến lược sản phẩm và các thành tố khác trong marketing mix 70

2.6.1 Chiến lược giá 70

2.6.2 Chiến lược phân phối 71

2.6.3 Chiến lược chiêu thị 72

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP CÔNG TY HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM. 75

3.1 Phân tích, đánh giá chiến lược sản phẩm dòng tấm lợp của công ty NAACO 75

3.2 Cơ sở xây dựng giải pháp 77

3.2.1 Dự báo nhu cầu thị trường tấm lợp COMPOSITE F.R.P 77

3.2.2 Phân tích ma trận SWOT của công ty NAACO 78

3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược sản phẩm của công ty. 79

PHẦN KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY