Đề tài Chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm vinare 2010-2015

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)1. Từnăm 2006, VINARE đã trởthành công ty đại chúng vàniêm yết cổphiếu trên sàn HNX với mã cổphiếu là VNR 2. Phát hành bổxung vốn – lựa chọn cổ đông chiến lược:• Vốn điều lệtăng từ343 tỷlên 672 tỷ đồng. Thặng dưvốn phát hành đạt 1,137 tỷ đồng• SwissRe – nhà tái bảo hiểm hàng đầu trởthành cổ đông chiến lược với cam kết hỗtrợ10 triệu USD dành cho chương trình hợp tác chiến lược3. Lợi nhuận và cổtức:• Lợi nhuận tăng bình quân 50.5% trong 5 năm• Cổtức chia cho cổ đông bình quân đạt 14.2%

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)

1. Từnăm 2006, VINARE đã trởthành công ty đại chúng và

niêm yết cổphiếu trên sàn HNX với mã cổphiếu là VNR

2. Phát hành bổxung vốn – lựa chọn cổ đông chiến lược:

• Vốn điều lệtăng từ343 tỷlên 672 tỷ đồng. Thặng dưvốn phát

hành đạt 1,137 tỷ đồng

• SwissRe – nhà tái bảo hiểm hàng đầu trởthành cổ đông chiến

lược với cam kết hỗtrợ10 triệu USD dành cho chương trình

hợp tác chiến lược

3. Lợi nhuận và cổtức:

• Lợi nhuận tăng bình quân 50.5% trong 5 năm

• Cổtức chia cho cổ đông bình quân đạt 14.2%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY