Đề tài Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I 2

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP. 2

1. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 2

1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh 2

1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 3

1.3. Giá thành sản phẩm 5

1.3. Khái niệm 5

1.3.2. Nội dung 5

1.3.3. Phân loại giá thành sản phẩm 6

1.3.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm. 7

II. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm và các biện pháp phấn đâú giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm 7

2.1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 7

2.1.1 Những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 7

2.1.2. Tổ chức sản xuất và sử dụng con người 8

2.1.3. Nhân tố tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp 8

2.2. Các phương hướng biện pháp giảm chi phí hạ giá thành 8

2.2.1 Giảm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng trong giá thành sản phẩm 8

2.2.2. Giảm chi phí tiền lương và tiền công trong giá thành sản phẩm 9

2.2.3. Giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm 9

CHƯƠNG II 10

Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại trung tâm thiết bị lưới điện phân phối 10

công ty sản xuất thiết bị điện 10

I. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Trung tâm. 10

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối. 10

1.2. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm 10

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán ở Trung tâm 11

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 11

1.3.2. Tổ chức công tác kế toán 12

1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm 13

II. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của Trung tâm một số năm qua 15

2.1. Những thuận lợi và khó khăn của Trung tâm trong công tác quản lý chi phí 15

2.2. Khái quát về chi phí sản xuất kinh doanh của Trung tâm 16

2.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm ở Trung tâm 20

CHƯƠNG III 28

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở TRUNG TÂM THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI - CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN 28

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY