Đề tài Chi ngân sách nhà nước và vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN

ĐẠI HOÁ 3

I-/ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA CNH - HĐH. 3

II-/ NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ. 5

1-/ NHỮN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN. 5

1.1. Những thuận lợi. 5

1.2. Những khó khăn 7

2-/ NỘI DUNG CNH - HĐH. 9

2.1. Nội dung của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam. 9

2.2. Các giải pháp đối với chiến lược CNH - HĐH. 10

2.3. Mục tiêu của CNH - HĐH. 12

CHƯƠNG 2 - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA CHI NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN

ĐẠI HOÁ 14

1-/ NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NSNN. 14

1.1. Khái niệm NSNN. 14

1.2. Đặc điểm của chi NSNN. 14

2-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI NGÂN SÁCH. 14

2.1. Khái niệm. 14

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu, nội dung chi NSNN. 15

2.3. Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước. 16

2.4. Những nguyên tắc tổ chức chi NSNN. 16

3-/ VAI TRÒ CỦA CHI NSNN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CNH - HĐH. 17

3.1. Thực trạng của chi NSNN 17

2-/ VAI TRÒ CỦA CHI NSNN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC. 20

CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CHI NSNN

TRONG SỰ NGHIỆP CNH - HĐH 31

1-/ XOÁ BỎ TÌNH TRẠNG BAO CẤP TRONG CHI NSNN. 31

2-/ CƠ CẤU LẠI CHI NSNN, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HỢP LÝ ĐÚNG HƯỚNG, CÓ TRỌNG ĐIỂM. 32

3-/ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC CƠ CHẾ CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN. 32

4-/ NÂNG CAO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 33

5-/ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 33

PHẦN KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY