Đề tài Chế tạo bánh răng trong cơ cấu thay đổi tầm với

Tiện tinh: Lượng dư gia công nhỏ nhất:2Zbmin=2(Rza+Ta+1+b)=2(50+50+60+0)=320 µm.Vậy lượng dư nhỏ nhất của từng nguyên công là:Tiện thô: 2Zmin=3200 µm.Tiện tinh: 2Zmin = 320 µm.Kích thước chi tiết nhỏ nhất:Tiện thô: d1=475,778+0,32=476,098 mmPhôi: dp=476,098+3,2=479,298 mmKích thước chi tiết lớn nhất:Tiện tinh: d2=476,798+0,12=47,918 mmTiện thô: d1=476,098+0,4=476,498 mmPhôi: dp=476,498+3=479,2498 mm

Tiện tinh:

Lượng dư gia công nhỏ nhất:

2Zbmin=2(Rza+Ta+1+b)=2(50+50+60+0)=320 µm.

Vậy lượng dư nhỏ nhất của từng nguyên công là:

Tiện thô: 2Zmin=3200 µm.

Tiện tinh: 2Zmin = 320 µm.

Kích thước chi tiết nhỏ nhất:

Tiện thô: d1=475,778+0,32=476,098 mm

Phôi: dp=476,098+3,2=479,298 mm

Kích thước chi tiết lớn nhất:

Tiện tinh: d2=476,798+0,12=47,918 mm

Tiện thô: d1=476,098+0,4=476,498 mm

Phôi: dp=476,498+3=479,2498 mm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY