Đề tài Ché độ bảo hộ về sở hữu nhãn hiệu hàng hoá trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá

A : LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG: 2

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ 2

1. Những quy định chung về nhãn hiệu hàng hoá . 2

1.1.Nhãn hiệu hàng hoá là gì? 2

1.2.Các dấu hiệu của nhãn hiệu hàng hoá. 3

1.2.1 Các dấu hiệu được dùng làm nhãn hiệu hàng hoá. 3

1.2.2. Dấu hiệu không được dùng làm nhãn hiệu hàng hóa 4

1.3. Chế tài đối với các điều kiện về giá trị nhãn hiệu hàng hoá 4

1.4. Phân biệt sự khác nhau giữa nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hàng hoá. 5

1.4.1. Về khái niệm 5

1.4.2. Về cách sử dụng 5

1.4.3. Về quản lý 5

2. Tầm quan trọng của nhãn hiệu hàng hoá 6

2.1. Vai trò của nhãn hiệu hàng hoá . 6

2.2. Định giá thương hiệu 6

II - LUẬT QUỐC TẾ VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ. 7

1-Công ước Pari . 7

1.1. Đồng hoá công dân các nước tham gia với người bản xứ: 7

1.2. Thời hạn ưu tiên. 8

1.3. Việc khai thác nhãn hiệu. 8

1.4. Tính độc lập của nhãn hiệu 8

1.5. Đăng ký y nguyên nhãn hiệu. 8

2. Thoả ước Madrid 8

2.1. Thủ tục. 9

2.2. Nghị định thư ngày 27/06/1898 về thoả ước Madrid 9

III. QUYỀN BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ 10

1. Cơ sở bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hoá 10

1.1.Đơn yêu cầu bảo hộ 10

1.2.Xét nghiệm đơn 11

1.3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 11

2.Quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá . 12

2.1. Sử dụng quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá 12

2.1.1 Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu 12

2.1.2 Li xăng nhãn hiệu. 13

2.2.Mất quyền về nhãn hiệu 14

2.2.1.Huỷ bỏ 14

2.2.2. Từ bỏ. 14

2.2.3. Không khai thác. 14

3. Bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá 14

3.1. Các điều kiện bảo hộ 14

3.2. Các chế tài đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu. 15

3.2.1. Thẩm quyền xử lý vi phạm. 15

3.2.2. Người có quyền khởi kiện 16

3.3.3. Các chế tài. 16

4. Tầm quan trọng của bảo hộ sở hữu công nghiệp 17

3.1. Nguyên nhân của tình trạng vi phạm. 17

4.2. ý nghĩa của bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá 17

IV. THỰC TRẠNG VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ HIỆN NAY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 18

1. Nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về bảo hộ quyền sỏ hữu nhãn hiệu hàng hoá . 19

1.1. Nhận thức của doanh nghiệp 19

1.2. Nguyên nhân 19

2. Thực trạng về quyền bảo hộ quyền sỏ hữu nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam . 20

2.1. Về phía doanh nghiệp . 20

2.2. Về phía Nhà nước 21

2.3. Về phía pháp luật 22

V. NHỮNG GIẢI PHÁP 22

1. Những giải pháp về phía doanh nghiệp . 22

2. Giải pháp về phía Nhà nước 23

3.Những giải pháp về hệ thống pháp luật . 25

C : KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY