Đề tài Chân dung trẻ em lao động sớm tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Mục lụcPHẦN I.MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài Trang2.Sơ lựơc quá trình nghiên cứu Trang3.Mục tiêu Trang4.Câu hỏi nghiên cứu Trang5.Đối tượng nghiên cứu.Trang6.Phạm vi7.Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học. Trang7.1.Ý nghĩa khoa học. Trang7.2.Ý nghĩa thực tiễn. Trang8.Phương pháp thu thập thông tin Trang9.Xử lý số liệu Trang10.Khó khăn trong việc thu thập thông tin TrangPHẦN IICHƯƠNG ICÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUANBỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINHI.Những khái niệm liên quan đến đề tài Trang1. Trẻ em đường phố Trang2.Trẻ em lao động sớm Trang3.Trẻ em có hòan cảnh khó khăn Trang4.Hội nhập xã hội Trang5.Trẻ em lao động sớm TrangII.Bối cảnh KT-XH hiện nay Trang1.Những thành quả đạt được về mặt KT-XH Trang2.Những vấn đề xã hội nảy sinh Trang3.Hậu quả của vấn đề lao động sớm ở trẻ em TrangCHƯƠNG IICHÂN DUNG TRẺ EM LAO ĐỘNG SỚMI.Những thông tin nhân thân TrangII.Những nguyên nhân dẫn đến trẻ lao động sớm TrangIII.Những khó khăn hiện tại của các em trong cuộc sống TrangIV.Mong muốn của các em. 1.Mong muốn của trẻ đối với các cơ sở xã hội Trang2.Mong muốn của trẻ từ giáo dục viên (nhân viên xã hội) TrangPHẦN IIIKẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ MÔ HÌNH CHĂM SÓCCHO TRẺ LAO ĐỘNG SỚM1.Kết luận Trang2.Khuyến nghị mô hình chăm sóc cho trẻ lao động sớmMô hình cho trẻ em lao động sớm TrangTài liệu tham khảo: Trang

Mục lục

PHẦN I.

MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài Trang

2.Sơ lựơc quá trình nghiên cứu Trang

3.Mục tiêu Trang

4.Câu hỏi nghiên cứu Trang

5.Đối tượng nghiên cứu.Trang

6.Phạm vi

7.Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học. Trang

7.1.Ý nghĩa khoa học. Trang

7.2.Ý nghĩa thực tiễn. Trang

8.Phương pháp thu thập thông tin Trang

9.Xử lý số liệu Trang

10.Khó khăn trong việc thu thập thông tin Trang

PHẦN II

CHƯƠNG I

CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH

I.Những khái niệm liên quan đến đề tài Trang

1. Trẻ em đường phố Trang

2.Trẻ em lao động sớm Trang

3.Trẻ em có hòan cảnh khó khăn Trang

4.Hội nhập xã hội Trang

5.Trẻ em lao động sớm Trang

II.Bối cảnh KT-XH hiện nay Trang

1.Những thành quả đạt được về mặt KT-XH Trang

2.Những vấn đề xã hội nảy sinh Trang

3.Hậu quả của vấn đề lao động sớm ở trẻ em Trang

CHƯƠNG II

CHÂN DUNG TRẺ EM LAO ĐỘNG SỚM

I.Những thông tin nhân thân Trang

II.Những nguyên nhân dẫn đến trẻ lao động sớm Trang

III.Những khó khăn hiện tại của các em trong cuộc sống Trang

IV.Mong muốn của các em.

1.Mong muốn của trẻ đối với các cơ sở xã hội Trang

2.Mong muốn của trẻ từ giáo dục viên (nhân viên xã hội) Trang

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ MÔ HÌNH CHĂM SÓC

CHO TRẺ LAO ĐỘNG SỚM

1.Kết luận Trang

2.Khuyến nghị mô hình chăm sóc cho trẻ lao động sớm

Mô hình cho trẻ em lao động sớm Trang

Tài liệu tham khảo: Trang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY