Đề tài Các phương pháp thực nghiệm vật liệu mao quản trung bình SBA-16 biến tính

Chương 1. TỔNG QUAN1.1. Vật liệu mao quản trung bình (MQTB) trật tự 1.1.1. Giới thiệu chung1.1.2. Giới thiệu một số vật liệu mao quản trung bình trật tự1.1.3. Vật liệu họ SBA ( Santa Barbara)1.2. Giới thiệu về zirconia (ZrO2) và zirconia sunfat hóa 1.2.1. Zirconia (ZrO21.2.2. Xúc tác SO42 /ZrO2 1.3. Vật liệu mao quản trung bình có chứa Al1.4. Phản ứng chuyển hóa n-ankan1.4.1. Quá trình đồng phân hóa n-ankan1.4.2. Refominh xúc tác n-ankan [8]Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM2.1. Tổng hợp xúc tác và kiểm tra hoạt tính2.1.1. Hóa chất và thiết bị2.1.2. Quy trình tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-16 biến tính2.1.3. Kiểm tra hoạt tính xúc tác trong phản ứng chuyển hóa n-hexan2.2. Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác2.2.1. Phương pháp phân tích nhiệt (TGA)2.2.2. Phổ hồng ngoại (IR)2.2.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X2.2.4. Phương pháp hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy-SEM) 2.2.5. Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy TEM)2.2.6. Phương pháp phổ EDX [82]2.2.7. Phương pháp xác định diện tích bề mặt riêng [6] Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1. Vật liệu SBA-16 biến tính bằng SO42-/ZrO23.1.1. Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)3.1.2. Phổ hồng ngoại (IR)3.1.3. Phổ nhiễu xạ tia X3.1.4. Phương pháp SEM3.1.5. Phương pháp TEM3.1.6. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp N23.1.7. Khảo sát chiều hướng phản ứng chuyển hóa n-hexan trên SZ-SBA-163.2. Vật liệu SBA-16 biến tính bằng Al2O33.2.1. Phổ nhiễu xạ tia X3.2.2. Kết quả đo hấp phụ-giải hấp N23.3.2. Khảo sát chiều hướng chuyển hóa n-hexan trên Al-SBA-16-0.353.3. Xúc tác Pt/SZ-SBA-16 và Pt/Al-SBA-16-0.35KẾT LUẬN

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Vật liệu mao quản trung bình (MQTB) trật tự

1.1.1. Giới thiệu chung

1.1.2. Giới thiệu một số vật liệu mao quản trung bình trật tự

1.1.3. Vật liệu họ SBA ( Santa Barbara)

1.2. Giới thiệu về zirconia (ZrO2) và zirconia sunfat hóa

1.2.1. Zirconia (ZrO2

1.2.2. Xúc tác SO42 /ZrO2

1.3. Vật liệu mao quản trung bình có chứa Al

1.4. Phản ứng chuyển hóa n-ankan

1.4.1. Quá trình đồng phân hóa n-ankan

1.4.2. Refominh xúc tác n-ankan [8]

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

2.1. Tổng hợp xúc tác và kiểm tra hoạt tính

2.1.1. Hóa chất và thiết bị

2.1.2. Quy trình tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-16 biến tính

2.1.3. Kiểm tra hoạt tính xúc tác trong phản ứng chuyển hóa n-hexan

2.2. Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác

2.2.1. Phương pháp phân tích nhiệt (TGA)

2.2.2. Phổ hồng ngoại (IR)

2.2.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X

2.2.4. Phương pháp hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy-SEM)

2.2.5. Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy TEM)

2.2.6. Phương pháp phổ EDX [82]

2.2.7. Phương pháp xác định diện tích bề mặt riêng [6]

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Vật liệu SBA-16 biến tính bằng SO42-/ZrO2

3.1.1. Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)

3.1.2. Phổ hồng ngoại (IR)

3.1.3. Phổ nhiễu xạ tia X

3.1.4. Phương pháp SEM

3.1.5. Phương pháp TEM

3.1.6. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp N2

3.1.7. Khảo sát chiều hướng phản ứng chuyển hóa n-hexan trên SZ-SBA-16

3.2. Vật liệu SBA-16 biến tính bằng Al2O3

3.2.1. Phổ nhiễu xạ tia X

3.2.2. Kết quả đo hấp phụ-giải hấp N2

3.3.2. Khảo sát chiều hướng chuyển hóa n-hexan trên Al-SBA-16-0.35

3.3. Xúc tác Pt/SZ-SBA-16 và Pt/Al-SBA-16-0.35

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY