Đề tài Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

Mục lục Lời nói đầu Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hoá Chương I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2001I. Đánh giá chung về tình hình của Việt nam đối với sản xuất và tiêu dùng gạo trong thời gian qua .1. Về tình hình sản xuất 2. Về tình hình tiêu dùngII. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt nam từ năm 1991 đến nay 1. Số lượng và kim ngạch xuất khẩu 2. Chất lượng và chủng loại gạo xuất khẩu 2.1. Chất lượng gạo xuất khẩu 2.2. Chủng loại gạo xuất khẩu 3. Thị trường và giá cả 3.1. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam 3.2. Giá gạo xuất khẩu 4. Thuế và hiệu quả xuất khẩu gạo 4.1. Chính sách thuế xuất khẩu gạo4.2. Chính sách quản lý xuất khẩu gạo5. Công tác thu mua và tổ chức xuất khẩu gạo5.1. Công tác thu mua5.2. Tổ chức xuất khẩu 6. Hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt nam trong một số năm qua7. Đơn vị và khả năng cạnh tranh của Việt nam trong xuất khẩu gạoII. Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu gạo và nguyên nhân của những tồn tại này 1. Những tồn tại chính 2. Nguyên nhân2.1. Nguyên nhân chủ quan 2.2. Nguyên nhân khách quanChương II : Một số mô hình về sản lượng, số lượng gạo xuất khẩu của nước ta và một số giải pháp cho những năm tới.I. Cơ sở để xây dựng mô hìnhII. Mô hình1. Mô hình hàm cung sản lượng gạo của Việt nam 2. Mô hình hàm cầu về sản lượng gạo xuất khẩu của Việt nam III. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của nước ta giai đoạn 2002 - 2005 1. Định hướng chiến lược cho sản xuất và xuất khẩu gạo của nước ta trong thời gian tới 1.1. Định hướng về sản xuất1.2. Định hướng về xuất khẩu1.3. Định hướng về thị trường xuất khẩu gạo2. Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo ở nước ta trong giai đoạn 2002 - 2005 A) Các biện pháp vĩ mô 1. Quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu .2. Nâng cao hiệu quả các nguồn đầu vào cho sản xuất lúa gạo3. Đầu tư cải tiến công nghệ sau thu hoạch nâng cao phẩm cấp và chất lượng gạo xuất khẩu 4. Các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo ở Việt nam 4.1. Các biện pháp để thích ứng với thị trường 4.2. Các biện pháp chống tranh giành bán gạo ở thị trường thế giới4.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu5. Hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích xuất khẩu gạo5.1. Chính sách thuế xuất khẩu 5.2. Tăng cường tín dụng ưu đãi, bảo trợ sản xuất và xuất khẩu gạo5.2.1. Trong sản xuất5.2.2. Trong xuất khẩu k5.2.3. Khuyến khích vệ tinh của các cơ sở sản xuất và thu mua gạo xuất khẩu 6. Cải tiến tổ chức quản lý và cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của Việt nam 6.1. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo6.2. Cải tiến công tác quản lývà điều hành của Nhà nước về hoạt động xuất khẩu gạo6.3. Quản lý chất lượng gạo xuất khẩu 6.4. Chế độ thưởng phạt trong xuất khẩu 7. Hoàn thiện hệ thống thông tin về tình hình mặt hàng gạo trên thị trường thế giớiB) Các biện pháp vi mô 1. Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất trong các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu lúa gạo2. Đẩy mạnh tiếp thị xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu 3. nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên .Kết luận và kiến nghịPhụ lục

Mục lục

Lời nói đầu

Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hoá

Chương I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2001

I. Đánh giá chung về tình hình của Việt nam đối với sản xuất và tiêu dùng gạo trong thời gian qua .

1. Về tình hình sản xuất

2. Về tình hình tiêu dùng

II. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt nam từ năm 1991 đến nay

1. Số lượng và kim ngạch xuất khẩu

2. Chất lượng và chủng loại gạo xuất khẩu

2.1. Chất lượng gạo xuất khẩu

2.2. Chủng loại gạo xuất khẩu

3. Thị trường và giá cả

3.1. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam

3.2. Giá gạo xuất khẩu

4. Thuế và hiệu quả xuất khẩu gạo

4.1. Chính sách thuế xuất khẩu gạo

4.2. Chính sách quản lý xuất khẩu gạo

5. Công tác thu mua và tổ chức xuất khẩu gạo

5.1. Công tác thu mua

5.2. Tổ chức xuất khẩu

6. Hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt nam trong một số năm qua

7. Đơn vị và khả năng cạnh tranh của Việt nam trong xuất khẩu gạo

II. Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu gạo và nguyên nhân của những tồn tại này

1. Những tồn tại chính

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân chủ quan

2.2. Nguyên nhân khách quan

Chương II : Một số mô hình về sản lượng, số lượng gạo xuất khẩu của nước ta và một số giải pháp cho những năm tới.

I. Cơ sở để xây dựng mô hình

II. Mô hình

1. Mô hình hàm cung sản lượng gạo của Việt nam

2. Mô hình hàm cầu về sản lượng gạo xuất khẩu của Việt nam

III. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của nước ta giai đoạn 2002 - 2005

1. Định hướng chiến lược cho sản xuất và xuất khẩu gạo của nước ta trong thời gian tới

1.1. Định hướng về sản xuất

1.2. Định hướng về xuất khẩu

1.3. Định hướng về thị trường xuất khẩu gạo

2. Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo ở nước ta trong giai đoạn 2002 - 2005

A) Các biện pháp vĩ mô

1. Quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu .

2. Nâng cao hiệu quả các nguồn đầu vào cho sản xuất lúa gạo

3. Đầu tư cải tiến công nghệ sau thu hoạch nâng cao phẩm cấp và chất lượng gạo xuất khẩu

4. Các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo ở Việt nam

4.1. Các biện pháp để thích ứng với thị trường

4.2. Các biện pháp chống tranh giành bán gạo ở thị trường thế giới

4.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu

5. Hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích xuất khẩu gạo

5.1. Chính sách thuế xuất khẩu

5.2. Tăng cường tín dụng ưu đãi, bảo trợ sản xuất và xuất khẩu gạo

5.2.1. Trong sản xuất

5.2.2. Trong xuất khẩu k

5.2.3. Khuyến khích vệ tinh của các cơ sở sản xuất và thu mua gạo xuất khẩu

6. Cải tiến tổ chức quản lý và cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của Việt nam

6.1. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo

6.2. Cải tiến công tác quản lývà điều hành của Nhà nước về hoạt động xuất khẩu gạo

6.3. Quản lý chất lượng gạo xuất khẩu

6.4. Chế độ thưởng phạt trong xuất khẩu

7. Hoàn thiện hệ thống thông tin về tình hình mặt hàng gạo trên thị trường thế giới

B) Các biện pháp vi mô

1. Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất trong các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu lúa gạo

2. Đẩy mạnh tiếp thị xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu

3. nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên .

Kết luận và kiến nghị

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY