Đề tài Các kiểu trò chơi trong tiểu thuyết Đôn Kihôtê

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1I. Lý do chọn đề tài 11. Vị trí của nhà văn Cervantes và tác phẩm "Đôn Kihôtê - nhà quí tộc tài ba xứ Mantra" trong nền văn học thế giới. 12. Niềm thích thú và say mê riêng của người nghiên cứu 23. Ý nghĩa 2II. Lịch sử vấn đề và giới thuyết khái niệm 31. Lịch sử vấn đề 32. Giới thuyết khái niệm 42.1. Trò chơi 42.2. Luật chơi 42.3. Người tham gia trò chơi 42.5. Không gian chơi 52.6. Thời gian chơi 53. Lễ hội Carnaval - cội nguồn của thủ pháp trò chơi trong tiểu thuyết Đôn Kihôtê. 5III. Phạm vi nghiên cứu 8IV. Phương pháp nghiên cứu 9V. Bố cục báo cáo 9PHẦN NỘI DUNG 10CHƯƠNG I: TRÒ CHƠI HIỆP SĨ 10I. Luật chơi 101. Cơ sở của luật chơi 102. Nội dung của luật chơi 11II. Người tham gia trò chơi 111. Tham gia trò chơi với ý thức "sống" 121.1. Khái niệm "ý thức sống" 121.2. Hành động "lập những chiến công hiển hách" của Đôn Kihôtê 121.3. Hành động "phụng sự tình nương" của hiệp sĩ Đôn Kihôtê 161.4. Đôn Kihôtê và giám mã Xantrô Panxa 172. Tham gia trò chơi với ý thức "chơi" 192.1. Tập thể người tham gia rộng lớn 202.2. Hoạt động của những người tham gia với ý thức chơi 22III. Không gian - thời gian tổ chức trò chơi 251. Không gian của trò chơi hiệp sĩ 252. Thời gian của trò chơi hiệp sĩ 26CHƯƠNG II: CÁC TRÒ CHƠI LỒNG GHÉP 31I. Trò chơi mục ca 311. Luật chơi 311.1. Cơ sở của luật chơi 311.2. Nội dung của luật chơi 322. Người tham gia trò chơi 332.1. Tập thể người tham gia đông đảo 332.2. Hoạt động của người tham gia trò chơi 352.3. Ý thức của người tham gia trò chơi 363. Không gian - thời gian tổ chức trò chơi 393.1. Không gian của trò chơi mục ca 393.2. Thời gian của trò chơi mục ca 40II. Trò chơi bợm nghịch 401. Luật chơi 401.1. Cơ sở của luật chơi 401.2. Nội dung của luật chơi 422. Người tham gia trò chơi 422.1. Tập thể người tham gia đông đảo - thế giới hoạt động phong phú. 422.2. Ý thức của người tham gia trong trò chơi 443. Không gian - thời gian tổ chức trò chơi 463.1. Không gian của trò chơi bợm nghịch 463.2. Thời gian của trò chơi bợm nghịch 47PHẦN KẾT LUẬN 49PHẦN PHỤ LỤC 48THƯ MỤC THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

I. Lý do chọn đề tài 1

1. Vị trí của nhà văn Cervantes và tác phẩm "Đôn Kihôtê - nhà quí tộc tài ba xứ Mantra" trong nền văn học thế giới. 1

2. Niềm thích thú và say mê riêng của người nghiên cứu 2

3. Ý nghĩa 2

II. Lịch sử vấn đề và giới thuyết khái niệm 3

1. Lịch sử vấn đề 3

2. Giới thuyết khái niệm 4

2.1. Trò chơi 4

2.2. Luật chơi 4

2.3. Người tham gia trò chơi 4

2.5. Không gian chơi 5

2.6. Thời gian chơi 5

3. Lễ hội Carnaval - cội nguồn của thủ pháp trò chơi trong tiểu thuyết Đôn Kihôtê. 5

III. Phạm vi nghiên cứu 8

IV. Phương pháp nghiên cứu 9

V. Bố cục báo cáo 9

PHẦN NỘI DUNG 10

CHƯƠNG I: TRÒ CHƠI HIỆP SĨ 10

I. Luật chơi 10

1. Cơ sở của luật chơi 10

2. Nội dung của luật chơi 11

II. Người tham gia trò chơi 11

1. Tham gia trò chơi với ý thức "sống" 12

1.1. Khái niệm "ý thức sống" 12

1.2. Hành động "lập những chiến công hiển hách" của Đôn Kihôtê 12

1.3. Hành động "phụng sự tình nương" của hiệp sĩ Đôn Kihôtê 16

1.4. Đôn Kihôtê và giám mã Xantrô Panxa 17

2. Tham gia trò chơi với ý thức "chơi" 19

2.1. Tập thể người tham gia rộng lớn 20

2.2. Hoạt động của những người tham gia với ý thức chơi 22

III. Không gian - thời gian tổ chức trò chơi 25

1. Không gian của trò chơi hiệp sĩ 25

2. Thời gian của trò chơi hiệp sĩ 26

CHƯƠNG II: CÁC TRÒ CHƠI LỒNG GHÉP 31

I. Trò chơi mục ca 31

1. Luật chơi 31

1.1. Cơ sở của luật chơi 31

1.2. Nội dung của luật chơi 32

2. Người tham gia trò chơi 33

2.1. Tập thể người tham gia đông đảo 33

2.2. Hoạt động của người tham gia trò chơi 35

2.3. Ý thức của người tham gia trò chơi 36

3. Không gian - thời gian tổ chức trò chơi 39

3.1. Không gian của trò chơi mục ca 39

3.2. Thời gian của trò chơi mục ca 40

II. Trò chơi bợm nghịch 40

1. Luật chơi 40

1.1. Cơ sở của luật chơi 40

1.2. Nội dung của luật chơi 42

2. Người tham gia trò chơi 42

2.1. Tập thể người tham gia đông đảo - thế giới hoạt động phong phú. 42

2.2. Ý thức của người tham gia trong trò chơi 44

3. Không gian - thời gian tổ chức trò chơi 46

3.1. Không gian của trò chơi bợm nghịch 46

3.2. Thời gian của trò chơi bợm nghịch 47

PHẦN KẾT LUẬN 49

PHẦN PHỤ LỤC 48

THƯ MỤC THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY