Đề tài Các hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán FPT

Đề Cương Giới thiệuPHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN1.Công ty chứng khoán2. Kinh doanh chứng khoán3. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán3.1 Hoạt động Môi giới chứng khoán3.2 Hoạt động Tự doanh3.3 Hoạt động Bảo lãnh phát hành chứng khoán3.4 Hoạt động tư vấn chứng khoán3.5 Các nghiệp vụ khácPHẦN 2: THỰC TRẠNG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT Khái quát về công ty cổ phần chứng khoán FPT2. Thực trạng các nghiệp vụ kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT2.1. Thực trạng các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT2.2.1 Nghiệp vụ môi giới2.2.2 Nghiệp vụ tự doanh 2.2.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán2.2.4 Nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp2.2.5 Hoạt động Lưu ký chứng khoánPHẦN 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG3.1 Kết quả đạt được3.1.1 : Một số thành tựu3.1.2 : Kết quả kinh doanh năm 20093.2. Hạn chế và nguyên nhân3.2.1 Hạn chế của công ty3.2.2 Nguyên nhân3.2.2.1 Nguyên nhân khách quan3.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan3.3.Các giải pháp phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT3.3.1. Định hướng phát triển công ty1. Về hoạt động môi giới 2.Về hoạt động tư vấn3. Về hoạt động Bảo lãnh và Đại lý phát hành4 Về hoạt động lưu ký và các dịch vụ tiện ích3.3.2Định hướng phát triển của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh chứng khoán trong thời gian tới3.3.3 Một số kiến nghị với chính phủ1. Quy định về chế độ báo cáo và công khai hoá thông tin2. Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và TTCK

Đề Cương

Giới thiệu

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.Công ty chứng khoán

2. Kinh doanh chứng khoán

3. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán

3.1 Hoạt động Môi giới chứng khoán

3.2 Hoạt động Tự doanh

3.3 Hoạt động Bảo lãnh phát hành chứng khoán

3.4 Hoạt động tư vấn chứng khoán

3.5 Các nghiệp vụ khác

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Khái quát về công ty cổ phần chứng khoán FPT

2. Thực trạng các nghiệp vụ kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT

2.1. Thực trạng các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

2.2.1 Nghiệp vụ môi giới

2.2.2 Nghiệp vụ tự doanh

2.2.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán

2.2.4 Nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

2.2.5 Hoạt động Lưu ký chứng khoán

PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG

3.1 Kết quả đạt được

3.1.1 : Một số thành tựu

3.1.2 : Kết quả kinh doanh năm 2009

3.2. Hạn chế và nguyên nhân

3.2.1 Hạn chế của công ty

3.2.2 Nguyên nhân

3.2.2.1 Nguyên nhân khách quan

3.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan

3.3.Các giải pháp phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT

3.3.1. Định hướng phát triển công ty

1. Về hoạt động môi giới

2.Về hoạt động tư vấn

3. Về hoạt động Bảo lãnh và Đại lý phát hành

4 Về hoạt động lưu ký và các dịch vụ tiện ích

3.3.2Định hướng phát triển của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh chứng khoán trong thời gian tới

3.3.3 Một số kiến nghị với chính phủ

1. Quy định về chế độ báo cáo và công khai hoá thông tin

2. Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và TTCK

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY