Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I 2CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN 2I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21. Tín dụng ngân hàng - sự ra đời và quá trình phát triển 22. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng thương mại 33. Các vấn đề cơ bản của tín dụng ngân hàng 44. Tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng trong sự phát triển kinh tế 5II. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 71. Quan điểm về chất lượng tín dụng 72. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 8PHẦN II 18THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18VIỆT NAM 18I. Những kết quả đạt được 18II. Những hạn chế và nguyên nhân 18PHẦN III 23CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23I. Phân tích, xếp loại doanh nghiệp 23II. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án tín dụng 24III. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay 25IV. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro 25V. Giải quyết nợ quá hạn – Xử lý tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh 26VI. Nâng cao chất lượng nhân sự và chuyên môn hóa cán bộ tín dụng 27VII. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 28VIII. Một số kiến nghị khác 291. Hoàn thiện hành lang pháp lý 302. Quản lý lãi suất và tự do hoá tài chính 303. Hỗ trợ ngân hàng khơi thông nguồn vốn 314. Đa dạng hoá các công cụ tài chính - hoàn thiện thị trường tài chính 315. Hình thành, hoàn thiện hệ thống liên ngân hàng và hệ thống quỹ bù đắp rủi ro liên ngân hàng 316. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra và tổ chức trong hệ thống ngân hàng 32KẾT LUẬN 33DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 2

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN 2

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1. Tín dụng ngân hàng - sự ra đời và quá trình phát triển 2

2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng thương mại 3

3. Các vấn đề cơ bản của tín dụng ngân hàng 4

4. Tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng trong sự phát triển kinh tế 5

II. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 7

1. Quan điểm về chất lượng tín dụng 7

2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 8

PHẦN II 18

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18

VIỆT NAM 18

I. Những kết quả đạt được 18

II. Những hạn chế và nguyên nhân 18

PHẦN III 23

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23

I. Phân tích, xếp loại doanh nghiệp 23

II. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án tín dụng 24

III. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay 25

IV. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro 25

V. Giải quyết nợ quá hạn – Xử lý tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh 26

VI. Nâng cao chất lượng nhân sự và chuyên môn hóa cán bộ tín dụng 27

VII. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 28

VIII. Một số kiến nghị khác 29

1. Hoàn thiện hành lang pháp lý 30

2. Quản lý lãi suất và tự do hoá tài chính 30

3. Hỗ trợ ngân hàng khơi thông nguồn vốn 31

4. Đa dạng hoá các công cụ tài chính - hoàn thiện thị trường tài chính 31

5. Hình thành, hoàn thiện hệ thống liên ngân hàng và hệ thống quỹ bù đắp rủi ro liên ngân hàng 31

6. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra và tổ chức trong hệ thống ngân hàng 32

KẾT LUẬN 33

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY