Đề tài Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Vai trò - chức năng của Ngân hàng thương mại

1.1. Ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

1.1.1. Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế

1.1.2.Ngân hàng thương mại là cầu nối các doanh nghiệp với thị trường

1.1.3. Ngân hàng thương mại là một công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế

1.1.4. Ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế

1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại

1.2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng

1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán

1.2.3. Chức năng tạo tiền

2. Vốn - tầm quan trọng của vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại

2.1. Vốn của Ngân hàng thương mại

2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.1.2. Nguồn vốn huy động

2.2. Vốn huy động và vai trò của nó đối với Ngân hàng thương mại

2.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại

2.3.1. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi

2.3.2. Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá

2.3.3. Vay Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng khác

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

1. Khái quát về tình hình hoạt động của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Hà Nội

1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển và cơ cấu tổ chức của chi nhánh.

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh

1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh

1. 2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của MSB.

1. 3. Nguồn vốn của MSBHN

1. 4. Công tác sử dụng vốn.

1. 5. Các nghiệp vụ khác của MSBHN

2. Tình hình thực tế về công tác huy động vốn tại MSBHN

3. Quy trình của một số hoạt động cụ thể

3. 1. Quy trình cho vay tại MSBHN.

3. 1.1. Giai đoạn trước khi cho vay

3. 1.2. Giai đoạn trong khi cho vay

3. 1.3. Giai đoạn sau khi cho vay

3. 1.4. Kiểm soát và xử lý khoản vay của MSB

3.2. Quy trình kế toán

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

1. Định hướng

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ huy động vốn tại chi nhánh MSBHN

2.1. Chi nhánh cần tăng cường và đa dạng hoá hình thức huy động vốn

2. 2. Có chính sách thích hợp trong việc khuyến khích khách hàng mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng.

2.2.1. Đối với thủ tục mở tài khoản tại chi nhánh

2.2.2. Mở rộng các loại hình dịch vụ Ngân hàng

2.3. Nâng cao chất lượng đầu ra

2.4. Nâng cao trình độ cán bộ Ngân hàng

2.5. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng

2.6. Đẩy mạnh chiến lược Marketing cho toàn bộ hoạt động Ngân hàng

3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước

3.1. Đối với Nhà nước

3.1.1. Tạo môi trường pháp lý đồng bộ và ổn định

3.1.2. Tạo môi trường tâm lý

3.1.3. Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp

3.1.4. Bảo đảm môi trường kinh tế ổn định

3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước

3.2.1. Tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng cho các Ngân hàng thương mại

3.2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động của các Ngân hàng thương mại

3.2.3. Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo hiểm tiền gửi.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY