Đề tài Các giải pháp nâng cao hiệu quả của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội

Chương I. Cơ sở khoa học của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội .

I.Tổng quan về hệ thống vận tải hành khỏch cụng cộng ở Hà Nội.

1. Lý luận chung về giao thông đô thị .

2. Đặc điểm và vai trũ của VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội.

II. Trợ giỏ xe buýt, vai trũ của trợ giỏ xe buýt trong cụng tỏc VTHKCC ở Hà Nội

1. Khỏi niệm trợ giỏ xe buýt .

2. Vai trũ của trợ giỏ xe buýt .

II. Kinh nghiệm của các nước đi trước

1. Kinh nghiệm về quản lý vộ

2. Kinh nghiệm về quản lý doanh thu.

Chương II. Cơ sở thực tiễn của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội

I. Thực trạng của xe buýt ở Hà Nội

1.Phõn tớch hệ thống vộ xe buýt trước quyết đinh 35/2005/Q Đ-UB của UBND TP Hà Nội

2. Phân tích hệ thống vé xe buýt sau quyết định 35/2005/Q Đ-UB của UBND TP Hà Nội

3. Những kết quả đạt được.

a. Doanh thu đạt được

b. Tổng chi phớ.

3. Phương pháp thu vé hiện nay .

Kết quả điều tra ý kiến khỏch hàng .

1. II.

Chương III. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội .

III. Đề xuất về giảI pháp phân bổ kinh phí trợ giá cho xe buýt Hà Nội.

1. Trợ giá trực tiếp đến công ty .

2. Trợ giỏ qua giỏ vộ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY