Đề tài Các giải pháp kinh tế đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG

A: DOANH NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ LÀM ĂN THUA LỖ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Doanh nghiệp

1. Khái niệm doanh nghiệp

a. Theo khái niệm của kinh tế vĩ mô

b. Theo luật doanh nghiệp

2. Phân loại doanh nghiệp

II.Vấn đề thua lỗ của doanh nghiệp

1. Vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

2. Các biểu hiện của tình trạng thua lỗ

a Doanh nghiệp có lãi

b Doanh nghiệp thua lỗ

+ Trong sản xuất ngắn hạn

B: NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG THUA LỖ

I. Nguyên nhân khách quan

II. Nguyên nhân chủ quan

III. Các nguyên nhân khác

PHẦN II:TÌNH TRẠNG THUA LỖ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

A:TÌNH HÌNH THUA LỖ HIỆN NAY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1. Tình hình thua lỗ của các doanh nghiệp tư nhân

2. Tình hình thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước

3.Tình hình thua lỗ của các doanh nghiệp khác

B:NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THUA LỖ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1. Nguyên nhân khách quan

a. Do nhà nước

b. Do cơ chế hoạt động của thị trường

2. Nguyên nhân chủ quan

C:CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN QUA

1. Của nhà nước

2. Của doanh nghiệp

PHẦN III:CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LÀM ĂN THUA LỖ

A: GIẢI PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP

I. Chiến lược của doanh nghiệp

II. Kế hoạch hoá quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

B: GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC

I. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thế nào

II. Các chính sách cụ thể của nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY