Đề tài Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ở Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2015

Phần I: Giới thiệu về Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 1

1. Lịch sử hình thành Bộ KH-ĐT : 1

2. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ KH-ĐT : 5

a.Vị trí và chức năng 5

b. Nhiệm vụ và quyền hạn 5

c. Cơ cấu tổ chức của Bộ 6

3. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 10 năm 2001 - 2010 là: 8

4. Tình hình triển khai thực hiện : 9

Phần II : Giới thiệu về cơ quan thực tập 13

Cục Phát triển doanh nghiệp 13

Phòng thông tin doanh nghiệp 13

1. Cục phát triển doanh nghiệp : 13

2. Trung tâm thông tin doanh nghiệp : 21

3. Tình hình hoạt động năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 : 23

3.1 Chương trình công tác năm 2008 : 23

3.2 Về chương trình công tác Dự kiến năm 2009 : 24

Phần III: Lựa chọn đề tài nghiên cứu 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY